Poikkeusryhmien viisumihakemuksia otetaan vastaan edustustoissa rajoitetusti

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti maahantulon rajoitusten muutokset tulivat voimaan 10.8.2020. Siltä osin kuin ulkorajavalvonta jatkuu, sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy. Nyt 10.8 alkaen myös vakiintunut parisuhde katsotaan sellaiseksi välttämättömäksi syyksi maahantulolle, jonka perusteella viisumia voi hakea.

Schengen-viisumeita voidaan myöntää vain lyhytaikaisia vierailuja varten. Viisuminmyöntöperusteet eivät ole muuttuneet. Vakiintuneen parisuhteen perusteella viisumia haettaessa viisumihakemuksessa edellytettävien muiden liitteiden lisäksi tarvitaan kirjallinen vapaamuotoinen selvitys parisuhteesta.

Poikkeusryhmien viisumihakemuksia otetaan vastaan edustustoissa COVID-19 pandemiatilanteen salliessa. Suomella on edustustoja, joissa maahantulolupahakemuksia ei tällä hetkellä pystytä ottamaan vastaan joko paikallisviranomaisten määräyksistä/rajoituksista johtuen tai asiakkaiden ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi. Tilanne vaihtelee asemamaittain hyvin paljon ja voi nopeastikin muuttua kumpaan suuntaan tahansa.

Viisumihakijoiden voivat olla suoraan yhteydessä asuinmaansa maahantulolupa-asioita hoitavaan Suomen edustustoon. Maakohtaiset järjestelyt viisumihakemusten jättämisestä löytyvät edustustojen nettisivuilta (avautuu uuteen ikkunaan).