Koronapandemian vaikutukset edustustojen maahantulolupapalveluihin – ajankohtainen tilanne

Koronapandemia vaikuttaa edelleen edustustojen maahantulolupapalveluihin. Palveluita ei pystytä kaikkialla antamaan samalla tavoin ja samassa laajuudessa kuin ennen pandemiaa, normaaliaikana. Edustustojen asiakaspalvelu maahantuloasioissa on ollut auki niissä maissa, joissa se on ollut terveysturvallisuus ja paikalliset viranomaismääräykset huomioiden mahdollista. Tänä syksynä palveluita on avattu uudelleen mahdollisuuksien mukaan ja tällä hetkellä jo lähes kaikkialla palveluja saa vähintään rajoitetusti.

Vain yksittäisissä poikkeustapauksissa asiakaspalvelua maahantulolupa-asioissa ei ole vieläkään kyetty lainkaan uudelleen avaamaan. Asiakaspalvelun rajoittamiseen vaikuttavat muun muassa pandemiasta johtuvat paikallisviranomaisten määräämät rajoitukset ja yhteiskunnan sulkutilat sekä paikalliset tai maiden väliset liikkumisrajoitukset ja muut viranomaismääräykset.

Haasteena on edelleen viisumihakemusten käsittely maissa, joissa Suomella ei ole edustustoa tai joissa toinen Schengen-maa edustaa Suomea. Monien maiden edustustot eivät pysty tällä hetkellä ottamaan vastaan edustamiensa maiden viisumihakemuksia.

Tämä tilanne on vaikea ja toivomme, että pandemiatilanne maailmalla helpottaisi pian ja pääsisimme normaaliin tapaan vastaanottamaan viisumihakemuksia eri puolilla maailmaa. Koetamme löytää ratkaisuja Suomea edustavien maiden kanssa, jotta he voisivat ottaa vastaan myös Suomen viisumihakemuksia”, toteaa ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen.

Ulkoministeriö työskentelee turvallisen kansainvälisen liikkumisen varmistamiseksi jatkossakin

Mikäli edustusto pystyy tarjoamaan viisumipalveluita, hakemuksia voivat tällä hetkellä jättää määriteltyihin erityisryhmiin kuuluvat henkilöt(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Esimerkiksi parisuhteeseen perustuvat viisumihakemukset otetaan tällä perusteella vastaan. Schengenin viisumisäännöstö on edelleen voimassa, ja viisumin myöntämisen edellytysten tulee täyttyä, kuten ennen korona-aikaakin. 

Ulkoministeriöllä on työsuojeluvelvoite yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Viisumipalvelukeskusten toiminta on väliaikaisesti keskeytynyt tai ne toimivat rajoitetusti. Edustustojen asiakaspalvelutilat eivät myöskään sovellu suurien asiakasmäärien vastaanottamiseen ilman, että asiakkaiden ja henkilökuntamme turvallisuus vaarantuu. Turvallisuudesta huolehditaan muun muassa käyttämällä suojavarusteita, rajoittamalla asiakasmääriä, sekä desinfioimalla tiloja.

Ulkoministeriö tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että turvallinen kansainvälinen liikkuminen on mahdollista tulevaisuudessakin. Ihmisten välinen kanssakäyminen on tärkeää kaikille –niin ihmisille kuin yrityksille ja koko Suomelle.

Ymmärrämme hyvin miten vaikeaan tilanteeseen esimerkiksi useammassa eri maassa asuvat perheet ovat pandemiatilanteessa joutuneet ja teemme parhaamme, jotta turvallinen asiakaspalvelu voidaan varmistaa kaikkialla mahdollisimman pian”, konsulipäällikkö Tuominen toteaa.