Apuna maailmalla – ulkoministeriön konsulipalvelujen kysyntä kasvussa

Toinen pandemiavuosi oli ulkoministeriön ja Suomen ulkomaan edustustojen konsuliavustamisessa kiireinen ja asiakasmäärät kasvoivat edelleen. Vuonna 2021 ulkoministeriö ja edustustot antoivat konsulipalveluita yhteensä noin 255 000 asiakkaalle.

Ihmisiä nousemassa lentokoneeseen Kabulin lentokentällä
Vuoden suurin yksittäinen kriisitilanne oli Afganistanin kriisi.  Elo-syyskuun 2021 aikana ulkoministeriö auttoi maasta turvaan yli 400 henkilöä.  Kuva: Ulkoministeriö

Asiakasmäärä jatkoi kasvuaan ja oli lähes neljänneksen suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti kasvoi neuvontapalveluiden kysyntä. Avustustapauksia oli edellisten vuosien tapaan eniten niissä maissa, joihin suomalaiset mieluiten matkustavat, eli Espanjassa, Saksassa, Virossa, Ruotsissa ja Thaimaassa.

Vuoden suurin yksittäinen kriisitilanne oli Afganistanin kriisi.  Elo-syyskuun 2021 aikana ulkoministeriö auttoi maasta turvaan yli 400 henkilöä. 

Yhteydenotot lisääntyivät selvästi myös ulkoministeriön päivystyskeskuksessa, jonne tuli vuoden aikana lähes 19 000 soittoa tai sähköpostia. Etenkin Afganistanin kriisi aiheutti selkeän piikin yhteydenotoissa. Puolet päivystyskeskukseen vuoden aikana tulleista yhteydenotoista koski Afganistania.

Vuonna 2021 ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö oli mukana 550:n ulkomailla tapahtuneen kuolemantapauksen hoidossa. Rikoksen uhriksi joutuneita oli 75, sairaustapauksen vuoksi avustusta tarvinneita 309 sekä pidätettyjä ja vangittuja 175 (vangittujen luvussa ei ole mukana Pohjoismaita, koska tapaukset hoituvat suorin viranomaisyhteyksin Pohjoismaiden välillä). Määrät ovat hiukan nousseet edellisestä vuodesta 2020.

Vuonna 2021 ulkomaanedustustoissa myönnettiin 21 443 uutta passia ja 4 013 henkilökorttia. Nämäkin luvut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Passin uusiminen on monella ajankohtaista pitkän matkustamattoman kauden jälkeen.

”Konsulipalveluiden kysyntä maailmalla on selkeästi kasvanut viime vuoden aikana. Rekisteröityjä tapauksia oli neljännesmiljoona. Tämä siitä huolimatta, että ihmiset matkustavat vähemmän kuin normaalisti. Pandemiaan liittyvät rajoitukset sekä erilaiset kriisit ovat kasvattaneet ulkoministeriön ja Suomen ulkomaanedustustojen tarjoamien konsulipalveluiden ja erityisesti neuvonnan kysyntää”, kertoo konsuliyksikön päällikkö Outi Saarikoski.

Koronapandemian ohella muita luonnon tai ihmisen aiheuttamia kriisi- ja poikkeustilanteita, joilla oli merkitystä suomalaisten matkailijoiden suojelun näkökulmasta, oli maailmalla kaikkiaan 118. Esille nousivat erityisesti maiden sisäiset konfliktit ja levottomuudet (esimerkiksi Myanmar, Afganistan, Sudan ja Etiopia). Näiden lisäksi luonnononnettomuudet (esimerkiksi hirmumyrskyt, maanjäristykset, tulvat ja tulivuorenpurkaukset) työllistivät ulkoministeriötä.

Matkustusilmoitus on aina hyödyllinen

Vuonna 2021 lähes 78 000 matkailijaa teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen 199 maahaan Matkustusilmoitus.fi-palvelun kautta. Eniten ilmoituksia tehtiin Espanjaan, Kreikkaan, Ranskaan ja Turkkiin. Matkustusilmoitusten määrä on laskenut, mikä johtuu matkustamisen vähenemisestä, mutta matkustusilmoitusten tehneiden osuus matkailijoista on suhteellisesti kasvanut.

Suomalaisten matkaajien kohtaamat ongelmat ja tiedontarve maailmalla eivät ole vähentyneet.

”Maailmalla sattuu ja tapahtuu, eikä kaikkea voi ennakoida. Suosittelemme aina matkustusilmoituksen tekemistä, sen avulla ulkoministeriö voi kriisitilanteessa ottaa yhteyttä matkailijoihin. Myöskään matkavakuutuksen tarpeellisuutta ei voi ylikorostaa. Sairaalareissu voi tulla todella kalliiksi. Pienikin äkillinen sairaustapaus voi maksaa maasta riippuen tuhansia euroja ja vakavammissa tapauksissa sekään enää riitä”, Saarikoski sanoo.

Avuntarvitsijoiden yhteydenottoja tulee niin edustustoihin, ministeriöön kuin ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen (+358 9 160 55555, [email protected]). Päivystyksen vastuulla on kaikkien Suomen ulkomaanedustustojen virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen konsulipäivystys.

Ensisijaisena tehtävänä niin edustustoilla kuin päivystyskeskuksellakin on neuvoa ja auttaa asiakasta edistämään omatoimisesti asiaansa.

 

Lisätietoja: 

Outi Saarikoski, konsuliasioiden yksikön päällikkö, puh. 0295 350 696

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]