Ambassadör Tuula Yrjölä får ledande uppdrag i OSSE

Ambassadör Tuula Yrjölä får ledande uppdrag i OSSE

Generalsekreteraren för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Thomas Greminger, har utnämnt ambassadör Tuula Yrjölä till chef för OSSE:s center för konfliktförebyggande och till generalsekreterarens ställföreträdare från och med början av 2020. Det är ett betydande uppdrag vid OSSE:s sekretariat i Wien.

Centret för konfliktförebyggande och dess chef ansvarar för OSSE:s sexton fältinsatser och för åtgärderna inom organisationens militärpolitiska dimension. Centret samordnar utvecklandet och användningen av OSSE:s konfliktverktyg, till exempel mekanismen för tidig varning samt OSSE:s fredsmedlings- och dialogarbete.

Ambassadör Tuula Yrjölä Bild: Mehrdad Bemani

Ambassadör Tuula Yrjölä är en erfaren diplomat som för närvarande arbetar som tematisk chef vid utrikesministeriet. Yrjölä var chef för OSSE:s kontor i Tadzjikistan 2016–2018 och innan det var hon Finlands ambassadör i Egypten.

”Det är en stor ära, men också en utmaning, att ta emot detta uppdrag”, säger Yrjölä.

”OSSE har en central roll i att skapa stabilitet och möjliggöra dialog i Europa och dess närområden. Som finländare vill jag bidra med vår positiva finska attityd och expertis, som varit utmärkande för oss när vi byggt upp vårt eget land och deltagit i internationell krishantering. Det gläder mig också att jag som den första kvinna på denna post kan bidra till arbetet för att stärka jämställdheten, som är så centralt i OSSE och för den internationella krishanteringen.”

OSSE är med sina 57 deltagande länder världens mest omfattande regionala säkerhetsorganisation. Utöver de europeiska länderna deltar även bland annat Förenta staterna, Kanada och länder i Centralasien. OSSE bygger på principer som fastställdes vid konferensen om säkerhet och samarbete i Europa i Helsingfors och i Helsingforsslutakten 1975. De deltagande staternas OSSE-åtaganden spelar en viktig roll för säkerheten och stabiliteten i Europa.

Ytterligare information: Elina Dakash, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 029 535 0401