Liettuan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Biotieteet on nouseva, korkean arvolisän toimiala, johon Liettua panostaa. Alalla on potentiaalia lisäyhteistyölle suomalaisten kanssa. Elpymispaketin investointeja suunnataan erityisesti kuljetusalan muodonmuutokseen päästöjen vähentämiseksi, ml. toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseen. Liettua sijoittaa vuonna 2021 myös koulutukseen, digitaaliseen talouteen (vihreän innovaation laboratorio) sekä terveysinnovaatioiden edistämiseen. Tärkeä yksittäinen hanke on Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto. Suomalaisilla on tähän vaadittavaa asiantuntemusta.

Liettuan kilpailukyky perustuu pitkälti kolmeen asiaan: koulutettu ja kielitaitoinen työvoima, kustannustehokas palkkaus sekä hyvä tutkimusinfrastruktuuri. Nämä vahvuudet käyvät ilmi erityisesti biotieteiden alalla. Edustusto on luonut suhteet toimijoihin kuten Vilnan yliopiston Life Sciences Centre (LSC), Kaunas Technology University (KTU) ja Lithuanian University of Health Sciences (LSMU). Tutkimuslaitokset tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, ja suomalaisille voi löytyä mahdollisuuksia mm. tuotekehitykseen liittyen. Joka toinen vuosi järjestettävä Life Sciences Baltics –tapahtuma järjestetään syksyllä 2021. 

Elpymispaketin myötä Liettuaan on tiedossa mittavia investointeja (2,3 miljardia euroa). Tarkoituksena on mm. panostaa saastuttavan kuljetusalan uudistamiseen. Suomen ja Liettuan välillä voisi olla yhteistyötä esimerkiksi toisen sukupolven biopolttoaineiden kehittämisessä. Lisäksi Liettuassa aiotaan lisätä huomattavasti tuulivoimaa ja offshore-tuulivoimaa. Edustusto raportoi jatkuvasti elpymispaketin kautta tulevista mahdollisuuksista näillä aloilla sekä muilla Liettuan mainitsemilla prioriteettialoilla. Näitä ovat koulutus, digitaalinen talous (Liettua aikoo kehittää vihreän talouden laboratorion sekä panostaa kiertotalouteen) sekä innovaatioiden kehittäminen erityisesti terveysalalla. Myös Rail Balticaan liittyviä mahdollisuuksia seurataan.

Lokakuun parlamenttivaalien jälkeen valtaan nousi konservatiivien ja liberaalien koalitiohallitus, joka jatkanee panostuksia vihreämpään talouteen sekä innovaatioihin.  

Edustuston edistämiä hankkeita vuonna 2021: 

  • Suomalaisten terveysalan välineistön viennin edistäminen (mahdollisuuksien kartoittaminen, vastaava hanke vietiin läpi Latviassa)
  • Suomalaisten elintarvikkeiden lisääminen liettualaisiin kauppaketjuihin 
  • Ignalinan ydinvoimalan käytöstä poisto
  • Koulutusalauudistuksen hyödyntäminen. Käynnissä on alustavia hankkeita mm. suomalaisen ammattioppilaitoksen perustamiseksi Liettuassa Maakuvatyö; ml. Pohjoismaiden neuvoston Nordic talks, jossa Suomella aiheena mm. kiertotalous ja
  • Innovaatiot 
  • Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen vesialalla

Arja Makkonen, Suomen suurlähettiläs, Liettua