Ennakkoäänestys vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestys vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa on mahdollista äänestää ennakkoon Suomen suurlähetystössä Soulissa 3.-4.4.2019 kello 13:00 -19:00. Kevään eduskuntavaaleissa voi myös äänestää ensi kertaa kirjeitse.

 

Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.

Kevään eduskuntavaaleissa ulkosuomalainen ja Suomessa asuva, mutta äänestyksen aikaan ulkomailla tilapäisesti oleskeleva äänioikeutettu voi äänestää ensimmäistä kertaa myös kirjeitse. Määräajat, ohjeet ja materiaalien tilauslomake löytyvät vaalit.fi-sivuilta.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Äänestyspaikalla on esitettävä passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. Ilmoitus äänioikeudesta on hyvä ottaa mukaan, mutta ilman sitäkin voi äänestää.

Tänä keväänä on myös europarlamenttivaalit. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään ulkomailla 15.–18.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksestä lisätietoa Suomen Soulin suurlähetystön kotisivuilla myöhemmin keväällä.