Suomi painottaa alkuperäiskansojen oikeuksia, haavoittuvassa asemassa olevia ja vastuuvelvollisuutta ihmisoikeusneuvoston syksyn työssä

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu 51. istuntoonsa Genevessä, Sveitsissä 12.9.–7.10. Istunto on Suomen kolmivuotisen jäsenyyskauden kolmas. Suomi jatkaa neuvostossa pitkäjänteistä työtään universaalien ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein hallitustenvälinen ihmisoikeuksia suojeleva ja edistävä elin. Neuvoston jäsenenä Suomi tukee vahvasti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Volker Türkin ja hänen toimistonsa riippumatonta työtä sekä ihmisoikeusneuvoston asettamia riippumattomia asiantuntijoita, jotka tarkkailevat eri ihmisoikeustilanteita ja raportoivat näistä neuvostolle. Suomi tukee kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuspuolustajien osallistumista neuvoston työhön ja tekee yhteistyötä niiden kanssa. Jäsenyyskaudella ulkoministeriö on kuullut kansalaisyhteiskuntaa ulkoministeri Pekka Haaviston johdolla ennen jokaista istuntoa.

Ihmisoikeusneuvostossa esillä alkuperäiskansojen ja haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet

Ihmisoikeusneuvoston syksyn istunnossa YK:n ikääntyvien henkilöiden ihmisoikeuksia käsittelevä asiantuntija Claudia Mahler antaa raporttinsa ja suosituksensa Suomen tilanteesta. Suomi arvostaa asiantuntijan arviota ja osallistuu raportista käytävään vuoropuheluun. Suomi osallistuu myös Ihmisoikeuskeskuksen aihetta käsittelevään tapahtumaan.

Syksyn istunnossa painottuvat Suomelle tärkeät alkuperäiskansojen oikeudet. Suomi osallistuu aktiivisesti näitä oikeuksia koskeviin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Suomi edistää alkuperäiskansojen edustuksellisten elinten osallistumista YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Tällä hetkellä nämä elimet eivät voi osallistua itsenäisesti neuvoston kokouksiin eivätkä käyttää puheenvuoroja alkuperäiskansojen kysymyksiä käsiteltäessä.

Suomi järjestää istunnon aikana tilaisuuden, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta intersukupuolisten henkilöiden asemasta. 

Neuvosto käsittelee myös useita muita tärkeitä kokonaisuuksia, kuten oikeuden veteen ja sanitaation toteutumista, toimittajien suojelua, rasismin vastaista taistelua, tahdonvastaisia katoamisia, mielivaltaisia pidätyksiä sekä ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvien kostotoimenpiteiden estämistä.

Neuvosto saa katsauksen globaalista ihmisoikeustilanteesta. Istunnossa käsitellään ihmisoikeuksien tilaa useissa maissa. Neuvosto käy myös erillisen keskustelun Afganistanin naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien toteutumisesta. Se saa myös ensimmäisen suullisen raportin riippumattomalta tutkintakomissiolta, joka kerää tietoja loukkauksista Venäjän hyökkäyksessä Ukrainassa. Suomi tukee vahvasti komissiota ja sen tärkeää työtä vastuuvelvollisuuden edistämiseksi.  Suomi osallistuu näihin keskusteluihin.

Lisätietoja

  • Ann-Mari Fröberg, tiiminvetäjä, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 896
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Lue lisää: