Suomen suurlähetystö Nur-Sultanissa etsii korkeakouluharjoittelijaa

Suomen suurlähetystö Nur-Sultanissa etsii korkeakouluharjoittelijaa aikavälille 21.7.2022-20.10.2022. Hakuaika päättyy 14.4.2022

Työn kuvaus:

  • Kazakstanin ja Kirgisian ajankohtaisten asioiden seuranta ja raportointi
  • Kaupallis-poliittinen seuranta ja raportointi Kazakstanin osalta
  • Sisällöntuotanto edustuston sosiaaliseen mediaan
  • Osallistuminen vierailuihin, kokouksiin ja tilaisuuksiin ja niistä raportointi
  • Yhteydenpito suomalaisiin yrityksiin, yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin jne.
  • Mediaseuranta, tiedonhaku ja taustaselvitykset
  • Muut edustuston päällikön tai hänen sijaisensa määräämät tehtävät.

Edellytetty osaaminen:

Erinomainen suomi ja englanti, hyvä venäjä toivottavaa ja akateeminen ruotsi plussaa.

Keski-Aasian, Venäjän, entisen Neuvostoliiton alueen tai yleisesti Aasian tuntemus on merkittävä etu. Tehtävään valittavan toivotaan hallitsevan käytettävät toimisto-ohjelmat (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) sekä sosiaalisen median kanavat

Erinomaiset viestintä-, verkostoitumis- ja sosiaaliset taidot ovat avuksi monipuolisen tehtävän hoidossa ja toimintaympäristöön sopeutumisessa. Hakijalta edellytetään myös oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä kykyä sopeutua paikallisiin olosuhteisiin.

Ajankohta ja kesto: 21.7.-20.10.2022, kesto 3 kk

Työn luonne: Kokoaikatyö

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkka: Edustusto maksaa korkeakouluharjoittelijalle palkkaa 1283 euroa (bruttona). Tämä on Kelan työssäoloehdon täyttävä minimipalkka. 

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Kolmen kuukauden pituinen harjoittelu edellyttää jommankumman seuraavista rahoitusmuodoista:

Työnantajalle maksettavan yliopiston harjoittelutuen (vähintään 1680 euroa/harjoittelu)

TAI suoraan opiskelijalle maksettavan apuraha- tai stipendirahoituksen tarvittaessa useista lähteistä (vähintään noin 2100 euroa/harjoittelu)

Viimeinen hakupäivä: 14.4.2022

Ilmoituksen lisätiedot: Vapaamuotoiset hakemus (CV ja motivaatiokirje) sekä harjoittelua koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen: [email protected] 

Hakjioita haastatellaan koko valintaprosessin ajan ja valinta tehdään pääsiäisen jälkeen. 

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014).