12.3.2020

Italia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Melko turvallinen matkailukohde. Varo taskuvarkaita. Mielenilmauksia voi esiintyä. Vältä väkijoukkoja.

Ajankohtaista

Italian hallitus on tiukentanut aikaisempia koronavirustartuntojen leviämistä ehkäiseviä määräyksiä. Nämä uudet määräykset täydentävät jo aiemmin annettuja matkustamista, liikkumista ja kokoontumista rajoittavia 3.4 saakka voimassaolevia määräyksiä.

Kkaikki muut paitsi yhteiskunnan välttämättömät toiminnot lopetetaan 12.3-25.3 väliseksi ajaksi. Ruokakaupat, apteekit ja pankit ovat auki ja julkinen liikenne toimii pääosin toistaiseksi. Kaikki liikkeet, ravintolat ja kahvilat on suljettu. Kaikki julkiset tapahtumat, mukaan lukien kulttuuri- ja urheilutapahtumat, on peruttu. Koulut ja yliopistot on suljettu 3.4 asti. Koko maassa on noudatettava 1 metrin välimatkasääntöä kaikissa tilanteissa.

Kaikki liikkuminen tulee rajoittaa vain aivan tarpeellisiin työtehtäviin, terveyteen liittyviin tai muihin pakottaviin tilanteisiin. Ulkona liikkuessa, myös edellä mainituilla perusteilla, tulee olla mukana Italian sisäministeriön verkkosivuilta löytyvä ja tulostettava ilmoituslomake (italiaksi), jossa itse tulee vakuuttaa ulkona liikkumisen syy. Tämä koskee myös ulkomaalaisia. Lomake löytyy osoitteesta

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

Poliisi valvoo ulkona liikkumista koko maassa ja on hyvä varautua siihen, että virkavallan edustajat pyytävät saada mainitun ilmoituslomakkeen nähdäkseen.

Italian hallitus ei ole rajoittanut maasta poistumista. Lento-, juna- ja muut liikenneasemat toimivat tällä hetkellä, mutta on hyvä varautua viivytyksiin ylimääräisten tarkastusten vuoksi. Useimmat lentoyhtiöt ovat lopettaneet Italian lennot.

Epidemia-alueilta palaavien matkailijoiden tulee noudattaa viranomaisohjeita. Tietoja jaetaan lentokentillä ja THL:n sivuilla https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-suomeen-saapuville-matkustajille-koronavirus-covid-19.

Kaikkia virukseen sairastuneita koskee ehdoton liikkumiskielto kodin ulkopuolelle. Henkilöiden, joilla on hengitystieinfektio-oireita ja kuumetta (yli 37.5), tulee pysyä kotona ja ottaa yhteyttä lääkäriin.

Matkustustiedotteen suosituksella välttää tarpeetonta matkustamista koko Italiaan tuetaan Italian viranomaisten toimia epidemian leviämisen estämiseksi ja hillitsemiseksi koko maassa.

Italian paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevista linkeistä: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp ja http://www.protezionecivile.it/web/guest/home.

Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsihygieniaa. THL on julkaissut ohjeita matkailijoille, miten koronavirukselta voi suojautua https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-epidemia-alueella-matkustaville-koronavirus-covid-19.

THL päivittää sivuillensa ajantasaista tietoa ja ohjeistusta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kuten muuallakin Euroopassa, Italian viranomaiset pitävät yllä korotettua valmiustasoa mahdollisen terrorismiriskin vuoksi. Matkailijoita kehotetaan yleiseen valppauteen ja varovaisuuteen erityisesti turistikohteissa, joukkoliikenteessä, ja julkisten rakennusten läheisyydessä.

Kriisitilanteeseen varautuminen ulkomailla: https://um.fi/kriisitilanteeseen-varautuminen-ulkomailla

Yleinen hätänumero 112.

Lisätietoja maasta löytyy Italian maatiedostosta https://finlandabroad.fi/web/ita/kahdenvaliset-suhteet

Rikollisuus

Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen kannattaa varautua erityisesti turistien suosimissa matkakohteissa sekä kadulla ja kahviloissa. Matkailijan tulee tarkkailla lompakkoaan ja käsilaukkuaan erityisesti suurissa väkijoukoissa, metroissa, busseissa ja junissa. Autonvuokraajia kehotetaan varovaisuuteen erityisesti lentokenttien läheisyydessä sijaitsevissa kauppakeskuksissa, joiden pysäköintialueella varkaat usein iskevät erityisesti vuokrattuihin ajoneuvoihin. Passi ja arvoesineet suositellaan jätettäviksi hotellin turvasäilöön tai muuhun turvalliseen paikkaan. Passista on hyvä olla mukana kopio kaupungilla liikuttaessa. Jos passi tai henkilökortti varastetaan tai se katoaa matkalla, tulee asiasta tehdä heti ilmoitus poliisille. Väliaikaisen passin Italiassa voi saada vain suurlähetystöstä Roomassa. Seuramatkalaisten kannattaa noudattaa matkanjärjestäjien paikkakuntakohtaisia ohjeita.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Vilkasrytmisessä liikenteessä jalankulkijoiden ja autoilijoiden on oltava valppaina. Italiassa autolla/asuntovaunulla liikkuva matkailija voi joutua etenkin lomakauden aikana heinä-/elokuussa tai kesäviikonloppuisin hyvinkin suuriin liikenneruuhkiin. Jos mahdollista, ruuhka-aikoina tulisi pyrkiä välttämään autolla matkustamista, ja mikäli ei ole ilmastoitua autoa, tulisi myös pyrkiä välttämään matkustamista päivän kuumimpien tuntien aikana (klo 12–16). Raskasta liikennettä rajoitetaan Italiassa kesäviikonloppuisin sekä muulloinkin sunnuntaisin ja juhlapäivinä lomaliikenteen takia.

Autoilevien matkailijoiden sekä ammattiautoilijoiden tulee myös muistaa, että Italiassa on ankara tieliikennelaki, ja sakot voivat olla erittäin suuria. Usein kaupunkien historiallisiin keskuksiin on ajokielto yksityisautoilijoille (ZTL/kameravalvonta). Jos rikkoo ajokieltoa, siitä voi seurata sakkorangaistus. Milanossa on maksullinen pääsy keskustaan (lisätietoa Area C http://www.areac.it/)

Autoissa pakolliseen varustukseen kuuluvat heijasteliivi ja varoituskolmio.

Italian rangaistuksia tieliikenteessä on kovennettu muun muassa rattijuoppouden ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamisen osalta, ja liikennerikkomusten valvontaa on tehostettu.

Italiassa on usein lento-, juna- sekä yleisten kulkuvälineiden pistelakkoja, joista voidaan ilmoittaa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja jotka kestävät yleensä alle 24 tuntia. Matkailijan tulisi pyrkiä seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä saadakseen tietoa mahdollisista lakoista. Päivitetty italiankielinen lakkolista löytyy Italian liikenneministeriön sivuilta (http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi).

Junalla matkustavien kannattaa muistaa, että junalippu tulee leimata asemalaitureilla olevissa leimasinlaitteissa ennen junaan nousua. Leimaamatta jättämisestä voi seurata sakkorangaistus.

Luonnonolot

Suurin osa Italiaa sijaitsee seismisesti aktiivisella maaperällä, ja maanjäristykset ovat mahdollisia. Italian- ja englanninkielisiä lisätietoja maanjäristyksistä sekä niihin varautumisesta on saatavissa Italian väestönsuojeluviranomaisten verkkosivuilta: http://www.protezionecivile.it/.

Eri puolilla Italiaa on kesäisin laajojen metsä- ja pensaspalojen vaara. Paloalueilla ja niiden lähistöllä joudutaan usein väliaikaisesti sulkemaan myös pääliikenneväyliä. Paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä on niissä tilanteissa ehdottomasti noudatettava. Muun muassa avotulen teko on kielletty koko maassa. Laissa määritellyt rangaistukset palon aiheuttamisesta ovat ankarat.

Kesällä lämpötila voi nousta yli +40 C asteeseen kesä-elokuussa päivän kuumimpina tunteina, jolloin matkailijoiden kannattaisi välttää liikaa rasitusta/nähtävyyksien kiertämistä/jonottamista museoon suorassa auringonpaisteessa. Rannoilla olevia uintikieltoja on noudatettava tarkoin: punainen lippu tarkoittaa, että uiminen on kiellettyä. Myös ilmansaasteet ovat melko suuri ongelma Italian suurimmissa kaupungeissa.
Talvella Pohjois-Italiassa sekä vuoristossa tulee varautua myös lumeen ja rankkasateisiin, joten autoilijoilla tulisi olla lumiketjut tai talvirenkaat mukana. Lumimyrskyt saattavat yllättää jopa Etelä-Italiassa.

Talviurheilu vuoristossa velvoittaa seuraamaan tarkkaan lumivyöryvaroituksia ja säätiedotuksia.

Rankkasateet aiheuttavat usein tulvia ja maanvyöryjä. Kuten muissakin poikkeustilanteissa, tällöin on tärkeää seurata paikallisviranomaisten ohjeita.

Terveys

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELAn myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta (http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti).

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Suomen suurlähetystö, Rooma

Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY
+39 06 8522 31
http://www.finland.it
www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].