YK:n ruokajärjestelmäkokous Roomassa: Suomi ajaa lasten ja nuorten oppimista ja kehitystä tukevan kouluruokailun laajentamista

Kaksi vuotta sitten pidetyn YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen ensimmäinen seurantakokous järjestetään 24.–26. heinäkuuta Roomassa. Suomi tuo kokouksessa esiin omaa esimerkkiään kouluruokailun edelläkävijänä.

”Suomi korostaa kokouksessa ilmaisen kouluruuan keskeistä roolia yhteiskunnallisessa kehityksessä lasten ja nuorten ravitsemuksen ohella. Kouluruoka tukee yleistä hyvinvointia, tasa-arvoa, taloudellista kehitystä ja yhteiskuntarauhaa. Tästä Suomella on omaa kokemusta”, toteaa Suomen valtuuskuntaa johtava maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Suomessa on järjestetty maksutonta kouluruokailua 1940-luvulta lähtien.

Konfliktit, taloudelliset shokit sekä ilmastonmuutos ovat luoneet globaalin ruokakriisin, jota Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on pahentanut ja viimeisimpänä takaiskuna oli Venäjän yksipuolinen irtautuminen Mustanmeren viljankuljetussopimuksesta. Suomi on huolissaan kasvavasta ruokaturvattomuudesta ja katsoo, että maailmassa on suuri tarve ruokajärjestelmiä vahvistaville ratkaisuille. Hyökkäyssota ja hintojen nousu ovat paljastaneet heikkouksia eri maiden kansallisissa ruokajärjestelmissä.

Rooman kokouksessa tarkastellaan edistystä työssä kohti kestäviä ruokajärjestelmiä, jaetaan tietoa onnistuneista uudistuksista ja kohdatuista haasteita, ja vahvistetaan poliittisten päättäjien tietoisuutta ruokajärjestelmien roolista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.  

Suomi tekee johdonmukaisesti työtä oman ruokajärjestelmämme kestävyyden vahvistamiseksi, tavoitteena tasapaino ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välillä ja on valmis jakamaan kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään.

Suomi tukee kestäviä ruokajärjestelmiä kehittyvissä maissa ja tarjoaa suomalaista erityisosaamista ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi Suomi vahvistaa humanitaarisella avulla ruokaturvaa ja tukee erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Suomen ja YK:n Maailman ruokaohjelman (WFP) aloitteesta perustettu Globaali kouluruokakoalitio (Global School Meals Coalition) edistää kouluruokailun globaalia kattavuutta ja resursointia.

”Koalition tavoitteena on, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus terveellisen ja ravitsevaan kouluruokaan vuoteen 2030 mennessä. Aloitteemme on herättänyt paljon vastakaikua: koalitioon on liittynyt tähän mennessä noin 84 maata sekä 95 järjestöä ja toimijaa”, sanoo seurantakokoukseen myös osallistuva ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Juha Savolainen.

Koalition rinnakkaispuheenjohtajina toimivat Suomi ja Ranska.

Kokoukseen odotetaan noin 2 000 delegaattia 170 maasta, parikymmentä valtionpäämiestä ja toistasataa ministeriä. Kokoukseen osallistuu myös viitisensataa yksityisen sektorin edustajaa, tuottajia, teollisuutta, kauppaa, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä. Kokouksen avaavat YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja Italian pääministeri Giorgia Meloni.

Lisätietoja

  • Seurantakokous: Aulikki Hulmi, kansainvälisten asioiden johtaja, Maa- ja metsätalousministeriö, puh. +358 50 475 0066

  • Kouluruokakoalitio: Juha Savolainen, apulaisosastopäällikkö, Ulkoministeriö, puh. +358 295 351 508

  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]