Utrikesminister Tuomioja till Aten, Sarajevo och Rom

Utrikesminister Tuomioja till Aten, Sarajevo och Rom

Pressmeddelande 138/2014
9.6.2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i utrikesministermötet mellan EU och Arabförbundet (AF) i Aten den 10–11 juni.  I mötet deltar förutom EU:s utrikesministrar utrikesministrarna från 22 av Arabförbundets medlemsländer, EU:s höga representant för utrikespolitik Catherine Ashton och Arabförbundets generalsekreterare Nabil Al-Arabi

Huvudtema för mötet blir konflikterna i området, varav fokus förväntas ligga på Mellanösternkonflikten och läget i Syrien.  För Mellanösterns del diskuteras fredsprocessens återupplivande efter de av Förenta staternas utrikesminister John Kerry ledda förhandlingarna som avbröts i maj. En ny aktör är den Palestinska samlingsregering som bildats den 2 juni, vars utrikesminister Riad El Malki deltar i mötet.  För Syriens del förväntas diskussion om efterträdaren till FN:s och AF:s gemensamma särskilda representant Lakhdar Brahim samt om fredsförhandlingarnas framtid. Även arabvärldens demokratiutveckling och dess problem beräknas komma upp till diskussion, liksom bildandet av en massförstörelsevapenfri zon (WMDZ) i Mellanöstern. 

Bosnien-Hercegovina

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker Bosnien-Hercegovina den 11-12 juni. Han har då möten med både statsledningen och med internationella aktörer samt med representanter för det civila samhället. Teman för diskussionerna är de förödande översvämningar som drabbat Bosnien-Hercegovina, landets EU-närmande samt bilaterala och regionala frågor.

Italien

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker Italien den 12-13 juni. Under resan träffar Tuomioja Italiens utrikesminister Federica Mogherini i Rom.  Teman för mötet är Ukraina, Ryssland, EU:s södra grannskap, Italiens kommande EU-ordförandeperiod samt globala utvecklingsmål.

I Rom deltar minister Tuomioja också i European Council on Foreign Relations-tankesmedjans möte samt håller anförande vid en paneldiskussion som behandlar EU:s och dess östliga grannars förbindelser.

För mera information: minister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Tarja Kangaskorte, tfn 040 181 9257
Atendelen: ambassadör Risto Veltheim tfn 040 748 2697
Sarajevodelen: utskottsråd Kirsti Hyyppä, tfn 0295 350 666
Romdelen: teamledare Erja-Outi Heino, tfn 0295 351 384


EU