Team Finland -vienninedistämistyö kunniakonsulien kokousagendalla Roomassa

Team Finland -vienninedistämistyö kunniakonsulien kokousagendalla Roomassa

Italian, Maltan ja San Marinon kunniakonsulit kokoontuivat Roomaan 6.–7.2. suurlähetystön järjestämään kunniakonsulikokoukseen.

Ryhmäkuvassa Italian, Maltan ja San Marinon kunniakonsulit yhdessä suurlähetystön henkilökunnan kanssa.

Italian, Maltan ja San Marinon kunniakonsulit kokoontuivat Roomaan 6.–7.2. suurlähetystön järjestämään kunniakonsulikokoukseen. Suomella on Italiassa 10 kunniakonsulia (Palermo, Napoli, Bari, Catania, Bologna, Milano, Venetsia, Torino, Cagliari, Genova) ja yksi kunniapääkonsuli (Firenze), Maltalla yksi kunniapääkonsuli ja kunniavarakonsuli sekä San Marinossa yksi kunniakonsulaatti. Kunniakonsuleiden tehtäviin kuuluvat suomalaisten avustaminen konsuliasioissa toimialueillaan ja Team Finland-vienninedistämistyön tukeminen. Team Finland-vienninedistämistyö olikin valittu tänä vuonna kokouksen pääteemaksi.

Team Finland -työ Italiassa

Team Finland on suomalaisyrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Kussakin maassa toimii Team Finland-maatiimi, jonka tärkeän osan kunniakonsulit muodostavat. Italian Team Finland-tiimi vastaa myös Maltalla ja San Marinossa tehtävästä vienninedistämistyöstä. Italiassa ei tällä hetkellä ole Business Finlandin toimistoa. Team Finland -maatiimit julkaisevat markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille Market Opportunities -sivustolla.

Suomen Italian-suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg avasi kokouksen ajankohtaiskatsauksella Suomen taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen kuten pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteisiin. Suurlähettiläs toimii myös Team Finland-maajohtajana Italiassa ja ohjaa maassa tehtävää vienninedistämistyötä. 

Okko-Pekka Salmimies esittelee Team Finland -toiminnan strategoita kunniakonsuleille.

Paikallisia verkostoja ja tukea suomalaisyrityksille

Keynote-vieraspuhujaksi saapui Helsingistä ulkoministeriön Team Finland -suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, joka kertoi Team Finland -vienninedistämistyön perusteista ja uudesta Team Finland -strategiasta. Verkostoituminen, tiimityö ja viestinnän merkitys nousivat esiin tärkeimpinä painotuksina. Paikallisen bisneskulttuurin omaksuminen on tärkeää ja kunniakonsuleilla on parhaimmat tiedot ja verkostot omien toimialueidensa osalta. He pystyvät auttamaan suomalaisyrityksiä mahdollisissa ongelmatilanteissa ja opastamaan esimerkiksi alueviranomaisten kanssa toimimisessa.

Team Finland -työtä tehdään suomalaisyrityksille. Yhtenä esimerkkinä kuultiin Tapojärvi Oy:n vt.toimitusjohtaja Mari Pilvennön puheenvuoro. Pilventö kertoi, miten heidän yritystoimintansa Ternissä (Keski-Italiassa) sai pari vuotta sitten alkunsa ja miten suurlähetystö ja kunniakonsuliverkosto olivat korvaamattomana tukena etenkin toiminnan alkuvaiheissa Italiassa. Tapojärvi toimii kaivos- ja terästeollisuudessa, jossa sen erityisenä kiertotalousratkaisuna on palauttaa terästehtaiden ylijäämätuotteet hyötykäyttöön.  Yritys sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon syksyllä 2019.

Mari Pilventö kertoo Tapojärven toiminnasta Italiassa.

Suurlähetystön Team Finland-koordinaattori Teemu Laakkonen esitteli Team-Finland -työn viime vuoden aktiviteetteja Italiassa, Maltalla ja San Marinossa sekä tämän vuoden suunnitelmia. Esitysten lisäksi kunniakonsulit pohtivat pienryhmissä, kuinka he voisivat entistä paremmin tukea suomalaisyrityksiä. Yhdessä identifioitiin bisnessektoreita, joissa suomalainen tarjonta ja italialainen, maltalainen ja sanmarinolainen kysyntä kohtaavat.

Teemu Laakkonen pohjustaa tulevaa Team Finland -vuotta. 

Konsulitapauksia

Suurlähetystön konsuli Päivi Harju-Heikkilä puhui kokouspäivän lopuksi ajankohtaisista asioista suomalaisten konsulitapausten hoidossa, minkä jälkeen ulkoministeriön Italia-tiiminvetäjä Veikko Kiljunen kertoi suunnitelmista järjestää Italian, Maltan ja San Marinon kunniakonsulien vierailumatka Suomeen.