Suurlähettiläs teki virallisen vierailun Apulian alueelle – Suomella ja Apulialla yhteisiä intressejä vihreässä siirtymässä ja digitalisaatiossa

Suomen Rooman suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg teki virallisen vierailun Apulian alueelle. Hän vieraili Barin ja Alberobellon kaupungeissa 17.-19. marraskuuta 2022.

Suurlähettilään matka alkoi Barista, jossa hän tapasi kaupunginjohtaja Antonio Decaron, prefekti Antonia Bellomon sekä aluehallinnon korkeinta johtoa. 

Poliittisten ja institutionaalisten tapaamisten lisäksi matkan tavoitteena oli edistää Suomen ja Apulian kaupallis-taloudellisia suhteita. Suurlähettiläs tapasikin vierailullaan Apulian Confindustrian eli työnantajien etujärjestön johtaja Sergio Fontanan sekä myös Adrianmeren satamahallinnosta vastaavan johtajan, Ugo Patroni Griffin.

”Vierailullani oli rikas ohjelma ja kävin paljon hedelmällisiä keskusteluja. Barin kaupunginjohtajan kanssa puhuimme siitä, kuinka vahvistaa Suomen ja Apulian maakunnan välisiä suhteita myös kaupallisessa mielessä, kun taas prefektin kanssa keskustelu koski ajankohtaisia turvallisuus- ja maahanmuuttohaasteita sekä työllisyyttä. Käydyissä keskusteluissa saatettiin todeta, että Suomella ja Apulialla on paljon yhteisiä intressejä kehittää taloudellista ja kaupallista yhteistyötä. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita mm. vihreä siirtymä yleisesti, mukaan lukien uusiutuvan energian käyttöön liittyvät teknologiat ja kiertotalous. Lisäksi todettiin, että digitalisaation ja uusien korkeateknologisten ratkaisujen antamat mahdollisuudet ovat moninaiset. Terveysteknologia on puolestaan teema, joka on tärkeä meille kaikille, koska yhteiskuntamme vanhenevat. Näillä kaikilla toiminta-alueilla Suomella on paljon osaamista”, kertoo suurlähettiläs Rantala-Engberg. Näistä kysymyksistä keskusteltiin myös Apulian alueen elinkeinojohtaja Alessandro Delli Nocin kanssa.


Suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg Barin kaupunginjohtajan Antonio Decaron sekä Suomen Barin kunniakonsulin Vittorio Dell'Attin kanssa. 


Tapaaminen prefekti Antonia Bellomon kanssa.


Suurlähettiläs Apulian alueen elinkeinojohtaja Alessandro Delli Nocin kanssa.

Tärkeää vierailla eri puolella Italiaa ja tiivistää vuoropuhelua entisestään

Isäntien puolelta nostettiin myös vahvasti esiin se, että Apuliassa toivottaisiin nähtävän merkittävästi nykyistä enemmän suomalaisia turisteja. Monille alue on vielä tuntemattomampi osa Italiaa, mutta apulialaisten mielestä sitäkin kauniimpi ja mielenkiintoisempi. Tähän arvioon suurlähettiläs saattoi mielellään yhtyä, vaikka hänen vierailunsa alueelle oli tällä kertaa varsin lyhyt.

Suurlähettilään vierailu jatkui Alberobellossa, jossa hän tapasi kaupunginjohtaja Francesco De Carlon, jonka kanssa hänellä oli mahdollisuus tutustua tähän ihmeellisen kauniiseen ja hyvin erilaiseen kaupunkiin sekä keskustella kaupungin ja alueen taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.

”Vaikka Suomen ja Italian väliset suhteet ovat kaikilla tasoilla erinomaiset, vuoropuhelua maidemme välillä voidaan edelleen tiivistää ja siksi myös Italian eri alueilla on tärkeätä käydä sekä tavata eri alojen edustajia. Vierailullani tapasin myös yliopistomaailman, matkailualan ja yritysmaailman keskeisiä toimijoita. Olen iloinen siitä, että pari vuotta kestänyt pandemia vihdoin alkaa hellittää ja se mahdollistaa myös tämänkaltaisten matkojen tekemisen ja ihmisten kohtaamisen.”    

”Ilahduin suuresti myös Apulian alueen konsulikunnan vanhimman eli Alankomaiden kunniakonsuli Massimo Salomonen, konsulikunnan puolesta, luovuttamasta kunniakonsuleiden kilvestä. Erikseen haluan kiittää Suomen Barin kunniakonsuli Vittorio Dell'Attia hienon matkan ja tapaamisten järjestämisestä”, sanoo suurlähettiläs.


Pia Rantala-Engberg yhdessä satamahallinnon johdosta vastaavan Ugo Patroni Griffin sekä Suomen Barin kunniakonsulin Vittorio Dell'Attin kanssa.


Suurlähettiläs arvosti Alberobellon uniikkia kauneutta. Vasemmalla Alberobellon kaupunginjohtaja Francesco De Carlo.


Alankomaiden kunniakonsuli Massimo Salomone luovutti Barin kunniakonsulikunnan puolesta kunniakonsuleiden kilven suurlähettiläälle. Hetkeä todistivat myös Sveitsin ja Suomen kunniakonsulit.