Suomen suurlähetystö Roomassa hakee korkeakouluharjoittelijaa monenkeskisen yhteistyön tiimiin

Suomen suurlähetystö Roomassa hakee korkeakouluharjoittelijaa monenkeskisen yhteistyön tiimiin

Harjoittelija avustaa Rooman suurlähetystön monenkeskisen yhteistyön tiimiä Elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n, Maaseudun kehitysrahaston IFAD:n, Maailman ruokaohjelman WFP:n ja Maailman ruokaturvakomitean CFS:n toiminnan seurannassa ja raportoinnissa. Tarvittaessa harjoittelija osallistuu myös muuhun suurlähetystön toimintaan. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluvat avustaminen vierailuvalmisteluissa ja kokousjärjestelyissä sekä muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja tuottaa sujuvaa asiatekstiä suomeksi. Kiinnostus ja aiempi kokemus YK-järjestelmästä ja/ tai Rooman järjestöjen sisältötyöstä (kuten ruokaturvakysymykset, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu) katsotaan eduksi.

Käytännön taidoista painottuvat viestintä- ja organisointitaidot sekä monipuoliset tiedonhaku- ja käsittelytaidot ja tietotekniset perustaidot. Hakijalta edellytetään myös hyviä sosiaalisia taitoja, aloitekykyä, joustavuutta ja yhteistyökykyä.

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi :

Maa- ja metsätalous, valtio- ja yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, humanistiset alat, viestintäoppi/journalismi, kansainvälinen oikeus, tai muu soveltuva ala.
 

Harjoittelun kesto ja rahoitus:

Harjoittelun toivotaan sijoittuvan aikavälille syys-joulukuu 2019, sen kesto on 3 kk. Harjoittelijalla on oltava vähintään kahden kuukauden harjoittelurahoitus järjestettynä (esim. yliopisto/korkeakoulu). Suurlähetystö voi tarvittaessa kustantaa kolmannen kuukauden.


Hakeminen:

Kirjalliset hakemukset (sisältäen CV:n sekä motivaatiokirjeen, joka sisältää myös harjoittelun rahoitusta koskevat tiedot) ja mahdolliset tehtävää koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan 30.6.2019 mennessä Rooman suurlähetystöön sähköpostiosoitteeseen [email protected].
Sähköpostin otsikoksi tulee laittaa HAKEMUS (tai TIEDUSTELU) MONENKESKINEN KKH.