Rooman suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijoita

Rooman suurlähetystö hakee korkeakouluharjoittelijoita

Harjoittelija avustaa poliittisessa ja EU-raportoinnissa, seuraa Italian lehdistöä ja laatii lehdistökatsauksia. Lisäksi harjoittelija osallistuu suurlähetystön asiakaspalveluun sekä tekee maakuvatyötä mm. päivittämällä lähetystön sosiaalista mediaa ja nettisivuja.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää italian ja suomen kielen taitoa. Hänellä on oltava kiinnostusta politiikkaan ja ulkoasiainhallintoon liittyviin kysymyksiin sekä kykyä tuottaa sujuvaa asiatekstiä suomeksi. Harjoittelun kesto on 3 kk. Harjoittelijalla on oltava vähintään kahden kuukauden harjoittelurahoitus järjestettynä (esim. yliopisto/korkeakoulu). Suurlähetystö voi tarvittaessa kustantaa kolmannen kuukauden. Kirjalliset hakemukset (sisältäen CV:n sekä motivaatiokirjeen) ja mahdolliset tehtävää koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan Rooman suurlähetystöön osoitteeseen [email protected].

Ajankohta ja kesto: Harjoittelu sijoittuu aikavälille tammi - joulukuu 2020

Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1211 euroa/kk
Harjoittelijoiden määrä: 4 kpl

Viimeinen hakupäivä: 1.2.2020

Yhteyshenkilö: Krista Napola
Puhelinnumero: +39 06 852231