Från och med 1.1.2019 är det inte längre möjligt att styrka sin identitet med körkort vid hämtning av ett färdigt pass eller identitetskort.