”Tarvitaan enemmän dialogia ilmastoasioissa.”

”Tarvitaan enemmän dialogia ilmastoasioissa.”

Erätauko kokosi yhteen eri tahoja keskustelemaan ilmastonmuutoksesta Suomen suurlähetystön auditoriumiin 27.11. Tilaisuus järjestettiin osana Suomen EU-puheenjohtajuuskautta, jonka ohjelman kantavana teemana on kestävyys.

Suurlähettiläs Rantala-Engberg puhuu Erätauko-tilaisuuden yleisölle.

Sitran kehittämää keskusteluformaattia noudatteleva Erätauko-tilaisuus kokosi keskiviikkona 27.11. Suomen suurlähetystön auditoriumiin eri alojen ihmisiä yhteen pohtimaan ilmastonmuutosta. Keskustelussa käsiteltiin yksilön, politiikan ja talouden vastuuta ilmastonmuutoksen aiheuttamisessa ja toimia tilanteen korjaamiseksi. Keskusteluilla haluttiin syventää ymmärrystä ilmastoteemasta, mahdollistaa tasavertainen kohtaaminen eri osapuolten välillä ja tehdä aihetta helpommin lähestyttävämmäksi.

Panelisteina paikalla olivat Italian ulkoministeriön neuvonantaja Piergabriele Papadia de Bottini, ilmastotutkija Marina Baldi, ENO-kouluverkon Italian maavastaava Linda Giannini, ilmastoasioista kirjoittava journalisti Rudi Bressa, Tapojärvi Italian edustaja Daniele Stentella sekä Global Action -verkoston edustaja Erica Galanti. Yleisössä oli edustajia mm. kansalaisjärjestöistä sekä koulumaailmasta.

Suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg avasi tilaisuuden kertomalla Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kestävyystavoitteista sekä konkreettisista ilmastoteoista. Keskustelun moderoi suurlähetystön kulttuurikoordinaattori Hilla Okkonen. Keskustelua käytiin paitsi perinteisemmin paneelimuotoisena myös pienissä ryhmissä. Yleisön kommentit saivat myös merkittävän roolin keskustelun aikana.

Keskusteluissa tuotiin esille kansalaisten aktiivinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, ja kuinka tämä yhteinen asia yhdistää eri ihmisryhmiä eri puolilla maailmaa. Dialogin aikana painotettiin kuitenkin myös tarvetta kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden aktiivisuudelle ja näkemyksellisemmälle politiikalle, jolla vaikuttaa aidosti ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Myös lainsäädännölliset kankeudet ja puutteet nostettiin esiin konkreettisten esimerkkien kautta. Ilmastonmuutos haastettiin näkemään myös resurssina ja mahdollisuutena eikä niinkään ongelmana, etenkin yritysten näkökulmasta katsottuna.

Tilaisuuden aikana kuultiin puheenvuoroja liittyen ilmastonmuutoksesta uutisointiin ja median vastuuseen ilmastoahdistuksen lietsonnassa ja toisaalta ratkaisujen tarjoamisessa. Puhuttiin myös sellaisista yksilön vaikutusmahdollisuuksista, jotka ovat olleet Italiassa julkisessa keskustelussa vähemmän esillä. Myös tiettyjen valintojen riittämättömyys ja toisten mahdottomuus tuotiin esille. Tilaisuudessa läsnä olevat koululaiset kertoivat ilmastotoimistaan. Yleisöstä toivottiin Italiaan laajempaa yhteisymmärrystä ilmastokeskustelun ja toimien tärkeydestä.

Erätauon suurimpana antina nähtiin uudenlaisen lähestymistavan tarjoaminen ilmastonmuutoskeskustelulle, sekä eri alojen edustajien tuomista saman pöydän ääreen vapaasti keskustelemaan. Dialogia ja yleisöä aktivoivaa formaattia kiiteltiin sekä yleisön että panelistien taholta. Moni osallistuja jäi pohtimaan oman Erätauko-tilaisuuden järjestämistä.