Välfärdsområdesvalet 2022 – förhandsröstning i Irland

Välfärdsområdesvalet 2022 – förhandsröstning i Irland

Det första välfärdsområdesvalet i Finland förrättas söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Utomlands finns det totalt 96 förhandsröstningsställen i 71 länder.

I Irland ordnas förhandsröstning i Dublin 12–13 januari 2022. Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev från utlandet.

Vid välfärdsområdesval utgörs valkretsen av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i välfärdsområdet. Helsingfors och landskapet Åland hör inte till ett välfärdsområde, utan svarar själv för social- och hälsovården och räddningsväsendet på sitt eget område. Därför ordnas inte heller något välfärdsområdesval i Helsingfors eller Åland.

Rösträtten vid välfärdsområdesval ska bestämmas på motsvarande sätt som vid kommunalval. Rösträtten är bunden till boendet inom ett visst välfärdsområde. Utlandsfinländare, alltså personer som är stadigvarande bosatta utomlands, har inte rösträtt i välfärdsområdesvalet. Läs mer om rösträtten här(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.).

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi publiceras en lista över alla röstningsställen och deras öppettider.

Förhandsröstningsställen:

Dublin

Finlands ambassad
Russell House, Stokes Place 6. våning
St. Stephen's Green
DUBLIN 2
D02 KD93

Öppet: Kl:
12.1.2022 11:00 - 12:00
13.1.2022 16:00 - 17:00

Brevröstning

Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev från utlandet. Utlandsfinländare, alltså personer som är stadigvarande bosatta utomlands, har inte rösträtt i välfärdsområdesvalet. Anvisningar om brevröstning finns på justitieministeriets webbplats om val. Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att förhandsrösta utomlands under förhandsröstningsdagarna. 

Beställningstjänsten för brevröstningsmaterialet för välfärdsområdesvalet 2022 har öppnats. Det är möjligt att rösta per brev tidigast den 23 december 2021, då kandidaterna och deras kandidatnummer fastställs. Brevrösten ska vara framme hos centralvalnämnden i din hemkommun senast fredagen den 21 januari 2022 före klockan 19.

Mer information om brevröstning och anvisningar om beställning av röstningsmaterial(Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)(Länk till en annan webbplats.)

Coronapandemins inverkan

På grund av coronapandemin går det inte med säkerhet att garantera förhandsröstning på de anmälda förhandsröstningsställena. Landets myndigheter kan till exempel införa olika restriktioner på kort varsel.

 

Välfärdsområdesval på webbplatsen Vaalit.fi(Länk till en annan webbplats.)