Hur ansöker man om visum?

 

Finland lägger ut mottagningen av Schengenvisum ansökningar och uppehållstillstånd till tillståndscenter som drivs av företaget VFS Global. Centret öppnas i New Delhi den 26 februari 2019.

Syftet med utläggningen är att underlätta inlämnandet av ansökningar om Schengenvisum och uppehållstillstånd och att erbjuda bättre tillgång till servicen. I ansökan om visum eller uppehållstillstånd måste alltid lämnas in personligen till tillståndscentret. Också i fortsättningen är det Finlands beskickning i Indien som fattar beslut om visum. Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd. Passansökningar ska fortsättningsvis lämnas in vid beskickningarna.

När tillståndscentren öppnats begränsas beskickningens mottagning av tillståndsansökningar.

Tillståndscentrets nya webbplatser öppnas den 26 februari 2019.

Viseringsärenden finns på adressen Visa Application Centers. (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)och uppehållstillståndsärenden på www.residencepermits.finland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tillståndscentrets Call centre betjänar från och med den 26 februari 2019 på numret 022-67866026, måndag–fredag kl. 8–17.

Email: [email protected]

 

Tillståndscentret:

Inlämning av uppehållstillstånd ansökningar från Måndag till Torsdag kl. 8–16 (OBS! endast med tidsbeställning)

Inlämning av Schengenvisum ansökningar från Måndag till Fredag kl 8-17 (OBS! med tidsbeställning och utan)