Nyheter om coronaläget i Indonesien och Östtimor

Nyheter om coronaläget i Indonesien och Östtimor

Nationellt nödläge är fortfarande giltig i Indonesien liksom i Östtimor. Utlänningar beviljas inte inresa till någotdera landet, förutom några undantagsgrupper. I bägge länderna måste inresande tillbringa 14 dagar i karantän (hemma) (Lägre än preciseringen av den indonesiska karantänregler, skärpta karantänregler infördes i januari 2021). I bägge bör man också använda munskydd när man vistas utanför sitt hem. Begränsningarna i rörelsefriheten varierar enligt region. Beskickningen uppdaterar informationen om coronaläget på sin Facebooksida.

Uppdaterad 10.2.2021

 

Indonesien

Inresebestämmelser

9.2.2021 de indonesiska myndigheterna meddelade att Indonesien fortsätter att begränsa utlänningars inresa till landet fram till 22.2.2021. Enligt de indonesiska myndigheterna kommer undantagsvis personer med KITAS/KITAP eller diplomatisk uppehållstillstånd till Indonesien, (eller personer som beviljats specialtillstånd). 

Särskilda grupper som har rätt till inresa ska vid ankomsten till Indonesien ha ett hälsointyg som utfärdats högst 3 dagar (3x24 timmar tidigare och som visar ett negativt PCR-testresultat. Dessutom ska dessa personer stanna vid ankomsten till en fem (5) dagars karantän på de hotell som den indonesiska regeringen har listat.Vid ankomsten till landet ska ett nytt PCR-test utföras, och PCR-testet ska också utföras den sista dagen i hotellkarantänen. Efter hotellkarantänen ges råd om att stanna i 14 dygn i karantän i hemmet. Om personen får ett positivt testresultat hänvisas personen till vård på sjukhuset.

Indonesiens myndigheter har infört restriktioner i inresor på grund av coronapandemin. Det är förbjudet för alla utländska medborgare att komma till Indonesien eller att resa genom Indonesien, med följande undantag:

  • Utländska medborgare som har temporärt uppehållstillstånd (KITAS) eller permanent uppehållstillstånd (KITAP)
  • Utländska medborgare som har diplomat- eller arbetsvisum
  • Innehavare av diplomatiskt arbets- eller uppehållstillstånd
  • Personer som arbetar med medicinskt bistånd eller mathjälp
  • Flyg-, sjö- eller landsvägstrafikpersonal
  • Utländska medborgare som arbetar med strategiska indonesiska projekt

För dessa grupper gäller följande inresekrav (tills vidare är strängare krav, se ovan):

  • Ett hälsointyg på engelska där det framkommer ett negativt resultat av ett covid-19-PCR-test som inte är äldre än sju dagar. Om resenärens dokument är bristfälliga eller hen har sjukdomssymptom ger lokalmyndigheterna direktiv om åtgärder.
  •  Måste  fyll i e-hac (https://inahac.kemkes.go.id/?lang=en)
  • Ankommande utan symptom förutsätts tillbringa 14 dagar i karantän (hemma).

För närvarande är visumfriheten indragen för alla som den tidigare omfattade. Alla som tänker åka till Indonesien ska ansöka om visum av en indonesisk beskickning i enlighet med syftet för resan. När man ansöker om visum ska man visa upp ett hälsointyg som utgångslandets hälsovårdsmyndigheter har utfärdat.

Mer information: https://www.imigrasi.go.id/

 UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad. Under coronapandemin kan inresebestämmelser ändras fort.

Mer information:

Rörelsefrihet

Restriktionerna i socialt umgänge på grund av coronapandemin varierar regionvis och kan förändras med kort varsel.

I Jakarta har man sedan 12.10 övergått till transiteringtid i restriktionerna. I och med restriktionerna är de mest nödvändiga tjänsterna tillgängliga. Verksamheten i skolor, arbetsplatser, restauranger, sevärdheter, köpcentrum, religiösa, sociala och kulturella sammankomster och kollektivtrafiken har dock begränsats. 

På Jaava och Bali har man beslutat att förlänga begränsningar för bedrivande av offentlig verksamhet (PPKM) fram till den 22.2.2021. Den som bryter mot bestämmelserna kan få böter. 

Enligt vad ambassaden erfar trafikerar flera flygbolag landets inrikestrafik.

Reglerna för resor inom landet har också skärpts. Vid avgång från Java och ankomst till Java krävs antingen ett negativt PCR-testresultat, ett Antigen-testresultat eller ett GeNose-testresultat (beroende på testet antingen 3 x 24 timmar eller 2 x 24 timmar före resan), beroende på om man reser med bil, tåg eller flygplan. När du reser till Bali ska du antingen ha ett negativt PCR-testresultat (2 x 24 timmar) eller ett Antigen-testresultat (1 x 24 timmar) och resenären ska fylla i uppgifterna i E-HAC-hälsosapplikationen.

Flygbolag kan ha särskilda kräv för att få flyga, kräven ska granskas omsorgsfullt direkt av flygbolaget. Enligt ambassadens uppgifter finns det tills vidare ett begränsat antal internationella flygningar från både Jakarta och Bali.

Kontakta ditt flygbolag för att få uppdaterad information och ta reda på vilka dokument som krävs för att få flyga. Om du reser inrikes på annat sätt än med flyg bör du av lokalmyndigheterna ta reda på vilka dokument du eventuellt kan behöva. Läget kan förändras snabbt. Ta god tid på dig för transporter. 

Finlands ambassad i Jakarta har sammanställt ett resebrev för att hjälpa finska medborgare i Indonesien med deras transport till flygplatserna när de genomför en återresa till Finland. På ambassadens webbplats kan du printa ut resebrevet.

Mer information:

Hälsovård

Regeringen förutsätter att alla använder munskydd på allmänna platser, personer som rör sig utanför hemmet utan en munskydd kan få böter åtminstone i Jakarta och Bali. Febermätning kan genomföras på allmänna platser och flygplatser.

Sjukhusen och vården i Indonesien håller inte europeisk standard. Under coronapandemin har hälsovårdens kapacitet belastats tungt.

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset ska du först kontakta läkare per telefon och sedan följa anvisningarna (som till exempel kan handla om självisolering eller test på sjukhus).

Indonesiska hälsovårdsministeriets coronahotline: 021 521 0411 eller 081 212 123 119 (riktnummer +62).

Mer information:

Bra att veta

Än så länge har utlänningar inte råkat ut för hotfullt beteende eller diskriminering i Indonesien, bortsett från några enstaka fall.

 

Östtimor

Inresebestämmelser 

15.1.2021 Östtimors myndigheter meddelade att Östtimor stänger sina gränser för perioden 15.1 - 24.1.2021 för utländska medborgare, med undantag av diplomater, personal vid internationella organisationer, personal vid bilaterala samarbetsorgan, personal inom oljesektorn, personer som deltar i medicinsk evakuering samt utländska leverantörer.

På grund av coronapandemin beviljas andra länders medborgare inte inresa. Undantag är personer som är födda i Östtimor samt utländska medborgare som är fast bosatta i landet, vårdnadshavare av minderåriga östtimorianer och personal vid oljeplattformarna på Timorsjön. I undantagsfall kan premiärministern bevilja en utländsk medborgare inresetillstånd efter särskilt övervägande.

Alla som ankommer måste tillbringa minst 14 dygn i karantän. Chaufförer och importörer av utländska varor ska hållas i flygplatsernas, hamnarnas och gränsövergångsställenas internationella zoner.

På dem som lämnar landet undersöks hälsotillståndet, bland annat med febermätning, och personer som har symptom typiska för covid-19 skickas till vidare undersökningar.

Beviljade visa/inresetillstånd är giltiga under hela nödläget, oberoende av deras ursprungliga slutdatum.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad. Under coronapandemin kan inresebestämmelser ändras fort.

Rörelsefrihet

I Östtimor är hälsovårdstjänsterna mycket begränsade. Det är möjligt att de blir överbelastade på grund av coronapandemin. Resenärer bör ha täckande reseförsäkring som bland annat täcker evakuering av sjukdomsskäl.

Hälsovårdsministeriet har lanserat en hotline för coronafrågor (119) och en whatsapp-tjänst (på tetum och engelska).

Bra att veta

Finland har ingen beskickning i Östtimor och det är ambassaden i Jakarta som tar hand om ärenden som berör Östtimor. I nödfall kan finländare också vända sig till Portugals ambassad som är belägen i Dili.

Mer information:

 

Beskickningens kundbetjäning

På grund av det exceptionella läget som coronapandemin har förorsakat tar varken  Finlands viseringscenter i Jakarta och Denpasar emot ansökningar om visum eller uppehållstillstånd. 

Från och med tisdagen den 7.7.2020 tar vi emot uppehållstillståndsansökningar för:

Begäran för tidsbeställning per e-post till [email protected] 

Tillsvidare ambassaden tar emot visumansökningar med vissa begränsningar (t.ex. på basis av ett etablerat parförhållande, maka/make till finsk medborgare eller på basen av övriga grundade orsaker till inresa så som t.ex. en begravning). Schengenvisum beviljas endast för kortvariga besök. Grunderna för beviljande av visum har inte ändrats.

Passärenden betjänas enbart i nödfall och med tidsbeställning. Finländska medborgare i nöd, eller personer fast bosatta i Finland, betjänas i enlighet med lagen om konsulära tjänster. Beställ i första hand tid per e-post: [email protected]. I byggnaden där ambassaden är belägen mäts alla besökares kroppstemperatur.

I uppehållstillståndsärenden kan du också vända dig till migrationsverket.

 

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan.

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till [email protected] och be att få det gjort. Vänligen notera att tjänsten för förändring och radering av reseanmälningar tidvis är överbelastad.