Det exceptionella året 2020 syns i statistiken över det konsulära biståndet

Det exceptionella året 2020 syns i statistiken över det konsulära biståndet

År 2020 tillhandahöll utrikesförvaltningen nästan dubbelt så mycket konsulär rådgivning som året innan. I början av coronapandemin, under vårens mest brådskande veckor, fick tiotusentals utlandsresenärer personliga anvisningar och råd. Tusentals resenärer fick hjälp med att återvända till Finland efter att flygtrafiken plötsligt drogs in.

Enligt statistiken betjänade beskickningarna år 2020 nästan dubbelt så många kunder som året innan, cirka 176 000. Ökningen syntes också vid utrikesministeriets jourcenter, som under året svarade på över 12 000 samtal och e-post, varav en stor del under mars och april. Liksom under tidigare år bestod servicen huvudsakligen av rådgivning.

År 2020 deltog utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden i behandlingen av 509 dödsfall utomlands. Antalet är något lägre än under tidigare. I år behövde färre än tidigare hjälp på grund av att de blivit offer för brott (90 personer), på grund av sjukdomsfall (258 personer) och häktning (176 personer). I likhet med tidigare år var hjälpbehovet störst i de länder dit finländarna reser allra mest: Spanien, Tyskland, Estland, Thailand och Sverige. År 2020 beviljades 17 100 nya pass och 2 844 identitetskort vid Finlands beskickningar utomlands.

”2020 var ett exceptionellt år för den konsulära verksamheten. De första evakueringarna på grund av coronaviruset gjordes redan i månadsskiftet januari-februari från Wuhan i Kina, och i mars-april pågick i praktiken rådgivnings- och biståndsverksamheten dygnet runt. Finlands ambassader och konsulat, utrikesministeriets jourcenter och enheten för konsulära ärenden visade sin kompetens och kapacitet under de utmanande och synnerligen brådskande förhållanden”, berättar chefen för enheten för konsulära ärenden Antti Putkonen.

År 2020 gjorde nästan 138 000 resenärer en reseanmälan till utrikesministeriet. Flest anmälningar gjordes om resor till Spanien, Thailand och Förenta staterna. Att antalet anmälningar var färre än året innan beror på att det under slutet av året gjordes betydligt färre resor. Coronakrisen ledde till att många som befann sig utomlands hamnade i svåra situationer. Jämfört med vanliga år var mängden information och anvisningar som skickades ut om olika länder till dem som gjort en reseanmälan mångdubbel: 905 separata meddelanden i tiotusentals textmeddelanden och e-postmeddelanden. Dessutom spreds information om coronaläget i sociala medier och på de finska beskickningarnas webbplatser.

”Utrikesministeriet ordnade flera flygningar till hemlandet för att hjälpa resenärer som inte kunde komma hem, men flygningarnas inverkan på biståndet som helhet var sist och slutligen ganska liten. Vid varje konsulat och ambassad runt om i världen arbetade personalen hårt för att hjälpa resenärer, och i ljuset av statistiken har tiotusentals finländare gynnats av deras arbete. Vi får inte heller glömma researrangörerna och andra privata aktörer som hjälpte sina kunder att resa hem till Finland. Enheten för konsulära ärenden deltog i allt detta arbete, i allt från internationell samordning till att hjälpa enskilda resenärer, så året var synnerligen utmanande för oss”, konstaterar Putkonen.

Utöver coronakrisen inträffade 115 andra kris- och nödsituationer ute i världen, orsakade av naturen eller mänsklig verksamhet, som krävde åtgärder för att skydda finländska resenärer. Under året utfördes också krävande och avvikande insatser, till exempel hemtagningen av finländska barn och deras mammor från lägret al-Hol i Syrien.

Pandemin fortsätter, undvik resor som inte är nödvändiga

På grund av coronaviruspandemin avråder utrikesministeriet fortsättningsvis från onödiga resor. Om din resa är nödvändig, var ansvarsfull och följ landets rekommendationer och bestämmelser om hälsosäkerheten. Innan du reser utomlands rekommenderar vi att du läser resemeddelandet om landet. Utrikesministeriet samlar viktig information om säkerheten i resemeddelanden om 157 länder.  

Kontrollera också de lokala inresebestämmelserna och eventuella restriktioner inom landet varje gång du reser. På grund av de ovanliga förhållandena kan nya restriktioner införas på kort varsel. När du återvänder ska du beakta anvisningarna om karantän som utfärdas av Institutet för hälsa och välfärd.

Vi rekommenderar också att du alltid gör en reseanmälan innan du reser. Det är det enda sättet för utrikesministeriet att få information om finländare som befinner sig utomlands. Tjänsten reseanmälan.fi är gratis. Om det inträffar en kris eller nödsituation utomlands kan vi skicka ut information och råd till dem som gjort en reseanmälan. Vi skickar då ett meddelande till det nummer du uppgett.

”När det åter igen blir aktuellt med utlandsresor lönar det sig att skapa en rutin: läsa resemeddelandet, göra en reseanmälan, teckna en reseförsäkring och komma ihåg att ta med ett giltigt resedokument. Även om det så småningom blir möjligt att resa, kan undantagsförhållandena fortsätta i vissa länder, och det lönar sig att vara beredd på överraskande situationer och på att myndigheterna plötsligt kan införa restriktioner”, säger Putkonen.

Förfrågningar om konsulär hjälp kan riktas såväl till ambassaderna och konsulaten som till utrikesministeriet och till det konsulära jourcentret (+358 9 160 55555, [email protected]). Dygnet-runt-jouren ansvarar för den akuta konsulära hjälpen utanför tjänstetid i alla länder. Både beskickningarna och jourcentret ger i första hand råd och hjälper kunden att på egen hand lösa sitt ärende.

Ytterligare information: Antti Putkonen, chef för enheten för konsulära ärenden, tfn 0295 350 126, eller Henna Harju, teamledare, tfn 0295 351 056. Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]