Toivon kukka – suomalaisesta siemenestä

Toivon kukka – suomalaisesta siemenestä

Suomen ja Unkarin väliset suhteet ulottuvat elämän monille – usein myös hämmästyttäville – alueille. Oletko koskaan kuullut Toivonkukka-ohjelmasta? Mikäli et, olet oikeastaan onnekas! Suomen mallin mukaan toimivan ohjelman tarkoituksena on nimittäin tukea surutyössä läheisensä menettäneitä lapsia.

Tarina alkoi kymmenen vuotta sitten: suomalaistaustainen Eva Albert, neljän lapsen leskeksi jäänyt äiti, osallistui vuonna 2009 Jyväskylässä järjestettyyn surukonferenssiin ja päätti tuoda metodin kotimaahansa Unkariin.

Menetelmän ytimessä on se, että lapset yhdessä muiden läheisensä menettäneiden kanssa saavat tukea surunsa käsittelyyn luovien elementtien avulla. Ryhmätilaisuuksissa tunteita lähestytään leikkien, piirustusten, jännittävien tehtävien kautta, kartoitetaan voimavaroja ja annetaan toivoa jatkaa eteenpäin. Surutyö tehdään hyvässä ilmapiirissä, ja lapset osallistuvat mielellään tilaisuuksiin.

Ensimmäinen sururyhmä aloitti toimintansa Budapestissa Eva Albertin, Tímea Békésin ja Veronika Borbély:n johdolla. Suomen nuoret lesket ry:n puolesta Anne Backman ja Sirpa Mynttinen antoivat arvokasta tukea toimintaan. Siitä lähtien on aloitettu kymmeniä ryhmiä, ja koulutettu lisää ohjaajia, jotta apua olisi saatavilla koko Unkarin alueella.

Ohjelma valittiin tänä vuonna Ferencvárosin Yhteisösäätiön jo neljättä kertaa järjestettävään Swimathon-hyväntekeväisyyskampanjaan. Kampanjan osallistujat saavat mahdollisuuden kertoa ohjelmistaan ja kerätä varoja toimintaansa.

Toivonkukka-ohjelman tavoitteena on, että läheisensä menettäneet lapset saisivat jatkossakin ilmaista apua surun käsittelyyn, sekä kouluttaa lisää ohjaajia. Sillä sururyhmässä on kysymys elämästä, elämän todella tärkeistä kysymyksistä.

Hyväntekeväisyyskampanjan sivu löytyy tästä.