Miten Suomessa valvotaan perustuslakia?

Miten Suomessa valvotaan perustuslakia?

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, mutta näiden tuomioistuinten yleisesti hoitamat tehtävät on Suomessa järjestetty perustuslain ennakko- ja jälkivalvonnan kautta. Suomen tavoin perustuslakituomioistuinta ei ole myöskään muissa pohjoismaissa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa, tai esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa.

Perustuslain valvonnan painopiste on ennakkovalvonnassa. Tämä on eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävä. Valiokunnassa on 17 jäsentä kaikista eduskuntapuolueista. Valiokunta antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta ja suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Lausunto on nimenomaan oikeudellinen, ei poliittinen, analyysi.

Lainsäädäntö laaditaan perusoikeuksien mukaiseksi kuitenkin jo valmisteluvaiheessa ja lakiehdotusten perustuslainmukaisuus perustellaan. Lisäksi ennen valtioneuvoston istuntoja hallituksen lakiesitykset toimitetaan vielä etukäteen tarkistettavaksi valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Jälkivalvonta tarkoittaa sitä, että tuomioistuinten on kaikissa käsiteltävissään asioissa annettava etusija perustuslain säännökselle. Tuomioistuinten on siten jätettävä soveltamatta lakia, joka on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.

Lisäksi Suomen ylimmät laillisuusvalvojat eli eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tehtäviään hoitaessaan (esim. kantelut ja tarkastukset).

Oikeusvaltiojärjestelmä Suomessa on kansainvälisten indeksien perusteella maailman huipputasoa, samoin medianvapaus ja kansalaisten luottamus mediaan. Esimerkiksi World Justice Project -järjestön tuoreessa oikeusvaltioindeksissä Suomi sijoittui kolmannelle sijalle. Freedom House -demokratiajärjestö antaa Suomelle demokratiasta täydet 100 pistettä, World Economic Forumin viimevuotisen raportin mukaan oikeusjärjestelmämme on maailman itsenäisin ja Transparency Internationalin mukaan Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut valtio.