angle-left Europarlamenttivaalien 2019 ennakkoäänestys Unkarissa

Europarlamenttivaalien 2019 ennakkoäänestys Unkarissa

Europarlamenttivaalien vaalipäivä Suomessa on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys Unkarissa on keskiviikosta perjantaihin 15. - 17.5. klo 10 - 18 ja lauantaina 18.5. klo 10 - 15. Unkarissa voi äänestää ennakkoon Suomen suurlähetystössä Budapestissa. Vaihtoehtoisesti voit myös äänestää kirjeitse.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt:

  • a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

  • b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

  • b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai

  • b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuva äänioikeutettu Suomen kansalainen saa valita, äänestääkö hän asuinvaltionsa vai Suomen europarlamenttivaaleissa. Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.

Kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole täten äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa. EU:n jäsenvaltioiden vaaliviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja niistä EU-kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänestäjiksi asuinvaltionsa europarlamenttivaaleihin.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Vaalipalvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista:

  • Palvelunumero suomeksi : +358 800 9 4770

  • Palvelunumero ruotsiksi: +358 800 9 4771

  • WhatsApp-viestipalvelu: + 358 50 438 8730

Unkarissa voi äänestää ennakkoon Suomen suurlähetystössä Budapestissa

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ulkomailla tai Suomessa (Ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5). Ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipisteet.

Unkarissa voi äänestää ennakkoon europarlamenttivaaleissa 2019 Suomen suurlähetystössä Budapestissa (1118 Budapest, Kelenhegyi út 16/A.)

Ennakkoäänestysajat ovat

15.5. - 17.05.2019.2019 klo 10 – 18 ja 18.5.2019 klo 10 – 15

Ennakkoäänestykseen tarvitset ehdottomasti mukaan voimassaolevan passin tai henkilökortin henkilöllisyytesi todentamista varten, myös ajokortti käy. Ota mukaan myös postitse saamasi ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta), se sujuvoittaa äänestysprosessia. Jos olet saanut ilmoituskortin sähköisesti suomi.fi-palveluun, tulosta se mukaasi. Jos sinulla ei ole ilmoituskorttia mukanasi, joudut täyttämään lähetekirjelomakkeen käsin äänestyspaikalla. Ilmoituskortti ei kuitenkaan ole pakollinen, voit äänestää myös ilman sitä.

Tarkemmat ennakkoäänestysohjeet löytyvät oikeusministeriön sivuilta.

Myös kirjeäänestys mahdollista

Vaihtoehtoisesti voit myös äänestää ennakkoon kirjeitse. Otathan huomioon, että äänesi on oltava perillä viimeistään 24.5.2019. Vastaat itse siitä, että äänesi on perillä ajoissa, joten tilaathan asiakirjat hyvissä ajoin. Lisätietoa kirjeäänestyksestä ja materiaalin tilausjärjestelmän löydät täältä.

Muista päivittää tietosi väestötietojärjestelmään

Muistathan, että ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen lakisääteinen velvollisuus on pitää itse henkilö- ja asumistietonsa ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Ilmoitukset muuttuneista tiedoista (esim. avioliitto, avioero, lasten syntymä, asuinosoite) voi lähettää suoraan Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön tai viimeisimmän kotikunnan maistraattiin. Ilmoitukset voi lähettää myös Suomen edustuston kautta. Lisätietoja löytyy maistraatin kotisivuilta.

Voit tarkistaa omat väestörekisteritietosi internetin kautta (palvelu vaatii tunnistautumisen, ts. suomalaiset pankkitunnukset tai henkilökortin koodeineen), pyytämällä kirjallisesti maistraatista tietojen tarkistamista tai käymällä maistraatissa henkilökohtaisesti.

Tervetuloa ennakkoäänestämään!