Avoin työpaikka suurlähetystössä

Avoin työpaikka suurlähetystössä

Suomen suurlähetystö Budapestissa hakee neuvonantajaa kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen unkarilaisin työsopimusehdoin. Toivottu aloitusajankohta 1.3.2020.

Neuvonantajan tehtäviin kuuluvat Unkarin – jossain määrin myös Slovenian – politiikan ja talouden laaja-alainen seuranta ja näistä raportoiminen, osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, vierailujen ja tapahtumien järjestäminen sekä muut erikseen määrättävät tehtävät. Tehtävässä korostuvat erityisesti EU-asiat. Tehtävä edellyttää sekä itsenäistä otetta kuten valmiutta tarttua ja perehtyä erilaisiin asioihin, että tiimityötaitoja työyhteisön jäsenenä. 

 

Olennaisimpia edellytyksiä hakijoilta: 

  • tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muuten tehtävien hyvään hoitoon riittävä koulutus
  • sujuva äidinkielen tasoinen suomenkielisen tekstin laatimiskyky
  • hyvä kirjallinen ja suullinen unkarin ja englannin kielen taito
  • Unkarin politiikan ja kulttuurin hyvä tuntemus. Slovenian tuntemus luetaan eduksi
  • relevantti työkokemus katsotaan eduksi
  • yhteistyötaidot, esiintymistaidot

 

Lisätietoja: työn sisältöön liittyen Henna Knuuttila, [email protected]; työsuhteeseen liittyen: Vuokko Ritari, [email protected] Hakemukset (CV ja motivaatiokirje) pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Embassy of Finland, 1118 Budapest, Kelenhegyi út 16/a. Otsikkokenttään/kuoreen merkintä: ”Hakemus neuvonantajan tehtävään”.