Kako podnijeti zahtjev za vizu?

Podnesite zahtjev za vizu osobno u predstavništvu ili centru za vize. Zahtjev se ne može poslati e-poštom ili telefaksom.

 

Obrazac zahtjeva za vizu

Za podnošenje zahtjeva za vizu potrebno je sljedeće

 1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za vizu
   

 2. Jedna fotografija
  Priložite fotografiju u boji iz koje ste prepoznatljivi. Molimo vas posjetite webstranice policije za dodatna upustva.
   

 3. Putovnica
  Provjerite da je valjanost vaše putovnice najmanje tri (3) mjeseca nakon završetka planiranog putovanja i da je izdana najkasnije prije deset (10) godina.
   

 4. Putno osiguranje
  Vaše putno osiguranje mora biti valjano za period koji tražite u vizi i mora pokrivati cijelo Schengensko područje. Minimalna pokrivenost police mora biti 30.000 EUR, a osiguranje mora pokriti troškove koji nastanu zbog iznenadne bolesti i nezgode (također repatrijacije pacijenta) i troškova repatrijacije u slučaju smrti.
   

 5. Popratni dokumenti
  Budući da se potrebni prilozi razlikuju od zemlje do zemlje, kontaktirajte predstavništvo kako biste bili sigurni koji su vam popratni dokumenti potrebni. Predstavništvo može zatražiti da uz zahtjev priložite određene dokumente kako biste prikazali svrhu, uvjete i trajanje posjeta. Primjeri takvih dokumenata su karte, potvrda o rezervaciji hotela, privatno pozivno pismo ili službeni poziv.

  Poziv je pismo u slobodnom obliku u kojem se navode kontaktni podaci organizacije domaćina ili privatnog domaćina i podaci pozvanih osoba, kao što su ime, datum rođenja, adresa, broj putovnice, svrha i trajanje posjeta.

  U slučaju privatne posjete, preporučljivo je spomenuti je li vaš domaćin prijatelj ili vaš supružnik ili rođak. Napominjemo da pozivnica ne jamči izdavanje vize. Financijsko stanje domaćina se ne uzima u obzir kada se procjenjuje podnositeljeva ekonomska situacija u matičnoj zemlji (poslovni posjet je iznimka, jer podnositelj zahtjeva nije odgovoran za putne troškove).

  Osim gore navedenog, od vas se može zatražiti da navedete informacije o planu putovanja, prijevoznom sredstvu, povratnom putovanju, financijskim sredstvima podrške, imovini i zaposlenju.

  Podnositelj zahtjeva mora imati dokaz o dostatnim financijskim sredstvima za pokrivanje troškova trajanja i svrhe boravka i troškova života u zemlji. Za Finsku je potrebno najmanje 30 eura dnevno.
   

 6. Za maloljetnike je potrebna suglasnost roditelja
  Maloljetna djeca bez pratnje trebaju roditeljski pristanak za svoje putovanje.
   

 7. Razgovor

  Predstavništvo može zatražiti od vas da dođete na razgovor kako bi saznali o svrsi vašeg posjeta.

Vrijeme obrade zahtjeva

Podnesite zahtjev za vizu u Finskom predstavništvu (veleposlanstvu) ili u viznom centru najkasnije 15 dana prije putovanja. Zahtjev se može podnijeti najranije tri mjeseca prije planiranog posjeta. U slučaju da Finsku zastupa druga država Schengena, vrijeme obrade je obično duže.