Europeiska kommissionens samråd om den elektroniska viseringsprocessen

Europeiska kommissionens samråd om den elektroniska viseringsprocessen

Svara på Europeiska kommissionens enkät om den elektroniska processen för visumansökan.

Har du nyligen ansökt om Schengenvisum? Vad tyckte du om ansökningsprocessen? Europeiska kommissionen samlar in synpunkter från medborgare och berörda parter om nyttan av ett ansökningsförfarande och en ansökningsportal online på EU-nivå eller nationell nivå samt om att ersätta viseringsmärket med en digital visering. 

Kommissionen hoppas särskilt på svar av personer som ansökt om Schengenvisum, av aktörer inom rese- och turistbranschen och av andra som är intresserade av ämnet.

Delta i samrådet genom att fylla i enkäten på webben(Länk till en annan webbplats.) 11.3–3.6.2021.

Ytterligare information:

Resa in i EU – visumansökan på nätet och digitalt visum(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

European Commission’s consultation on the digitalisation of the visa process (pdf 790 KB, på engelska) (Öppnar nytt fönster)