Var ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland (Länk till en annan webbplats.)i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Visumanhållan ska lämnas in personligen till beskickningen eller viseringscentret. Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax.

Ansöka Schengen-visum i Hongkong

I visumärenden representerar Finlands generalkonsulat i Hongkong Island, Norge, Sverige och Danmark.

I Hongkong ska visumansökan lämnas till Finlands viseringscentret(Länk till en annan webbplats.).

Biometriskt Schengen-visumanhållan ska lämnas in personligen, senast 15 dagar förut resan, till viseringscentret eller till den Schengenstats beskickningen som utgör det primära målet för resan i det land där den sökande bor eller lagligen vistas.

Om det primära målet för resan är Finland, Danmark, Island, Norge och/eller Sverige ska visumet ansökas genom att beställa en tid från Finlands viseringscenter i Hongkong. Om resan består av flera än ett resmål ska visumansökan lämnas in till beskickningen i den Schengenstat som utgör det primära målet för resan (avseende resans längd och avsikt). Om det primära målet för resan inte går att definieras inlämnas ansökan till beskickningen i den Schengenstat genom vars yttre gräns den sökande inreser på medlemsstaternas område. Om visumet har beviljats av en annan beskickning än beskickningen i det primära målet för resan kan inresan förhindras och visumet återkallas antingen innan flyget eller vid Schengengränsen.