Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2019 myönnetty

Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille vuodelle 2019 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 911 000 euroa valtionavustusta kaikkiaan yhdeksälle ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimivalle järjestölle.

Valtion talousarvion 2019 momentilta 249050 (Eräät valtionavut) myönnettävän avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. 

Vuoden 2019 valtionavustusten haun painopisteet olivat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktien ehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä transatlanttinen yhteistyö. Valtionavustusten jako kansalaisjärjestöille on nyt kolmatta kertaa toteutettu avoimeen hakumenettelyyn perustuen.

Hakemuksia saapui ministeriöön määräaikaan mennessä yhteensä 20 järjestöltä. Haetut avustukset olivat suuruudeltaan 6 000 – 450 000 euroa.

Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille: 


•    Crisis Management Initiative ry
•    FIBS (Finnish Business & Society ry)
•    Ihmisoikeusliitto ry
•    Laajan turvallisuuden verkosto ry (WISE)
•    Saamelaisneuvosto / Saami Council
•    Suomen Atlantti-Seura ry
•    Suomen Punainen Risti ry
•    Suomen YK-liitto ry
•    World Federation of the Deaf ry

Myönnetyt avustukset ovat yleisavustusta järjestöjen toimintaan vuodelle 2019. Avustus on harkinnanvaraista ja se myönnetään yksivuotisena.


Lisätietoja: avustaja Kati Temonen, puh. +358 295 350 354 ja yksikönpäällikkö Matti Nissinen, puh. +358 295 351 780, EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö. 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

kansalaisjärjestöt
ulko- ja turvallisuuspolitiikka
valtionavut