Selvitys Ahvenanmaan kansainvälisestä erityisasemasta ja Ahvenanmaahan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä

Ulkoministeriön oikeuspalvelu on laatinut Ahvenanmaan kansainvälistä erityisasemaa ja Ahvenanmaahan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä koskevan oikeudellisen selvityksen, joka on nyt luettavissa ministeriön verkkosivulla suomeksi ja ruotsiksi.

Ahvenanmaan lippu
Kuva: Eivind Sætre/norden.org

Ulkoministeriö on kesäkuussa 2023 aloittanut tekemään selvitystä Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin oikeudellisesta asemasta Ahvenanmaan demilitarisointia koskevissa sopimusrakenteissa. Selvitys ei itsessään sisällä politiikkasuosituksia tai kannanottoa, vaan se on tehty lisäämään yleistä tietopohjaa asiasta.Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) on käsitellyt selvitystä.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Oikeudellinen selvitys tarkastelee yhtäältä Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellista erityisasemaa ja toisaalta Venäjän Maarianhaminan-konsulaattia koskevia kansainvälisoikeudellisia kysymyksiä.

 

Lisätietoja:

Suurlähettiläs Marja Lehto,  puh. +358 295 350 086

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]