Finlands ständiga representant

Ambassadör Terhi Hakala är Finlands ständiga representant för internationalla organisationer i Genève.

Terhi Hakala är ambassadör för Finlands ständiga representation i Genève. Hon har arbetat inom diplomattjänsten för finska utrikesministeriet sedan 1988.

Före hennes nuvarande position har hon haft varierande positioner inom utrikesministeriet, bland annat positionen som avdelningschef på Östavdelningen (2012-2016) och ambassadör till Indien, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldiverna och Nepal (2009-2012). 

Hon var ambassadör och chef för Europeiska samarbets-och säkerhetsorganisationens (OSSE) Georgienmission (2007-2009) och agerade som ambulerande ambassadör till Armenien, Azerbajdzjan och Georgien (2004-2007).

Hon har avlagt filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi.

Ambassadör Terhi Hakala, foto: Malachy Harty.