Finland fokuserar på civilsamhällets verksamhetsförutsättningar, jämställdhet och utsatta personers rättigheter i FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder till sitt 54:e möte i Genève i Schweiz den 11 september – 13 oktober.

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Finland är medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2022–2024. Finland fortsätter sitt enträgna arbete för att främja och skydda de universella mänskliga rättigheterna. 

FN:s specialrapportör för människorättssituationen i Ryssland lämnar sin första rapport till rådet. Finland förespråkar starkt den oberoende expertens mandat och samarbetar med andra länder för att det ska kunna fortsätta.

Finland kommer att tillsammans med Australien, Chile och Sydafrika lägga fram ett uttalande om intersexuella personers rättigheter. I det gemensamma uttalandet talar länderna för ett fullständigt tillgodoseende av intersexuella personers mänskliga rättigheter och ingriper i diskriminering och våld mot dem.  

På rådets agenda står förutom Ryssland bland annat Rysslands invasion av Ukraina samt läget i Belarus, Afghanistan, Myanmar, Etiopien, Syrien och Sudan. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR och kommissionen för utredning av kränkningar av de mänskliga rättigheterna och krigsförbrytelser under Rysslands olagliga anfallskrig ger en översikt över läget i Ukraina.

Kvinnors och flickors rättigheter, jämställdhet, förbudet mot diskriminering, civilsamhällets verksamhetsförutsättningar och fullgörandet av ansvarsskyldigheten är frågor som Finland kommer att poängtera vid förhandlingarna i rådet. Finland ska också främja urfolkens representativa organs, till exempel Sametingets, delaktighet i arbetet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och deltar bland annat i diskussioner om ungdomar och mänskliga rättigheter.

Läs mer: 

Ytterligare information

  • Ann-Mari Fröberg, teamledare, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 896
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].