Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Förhandsröstning utomlands i kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021. Lagen om senareläggning av kommunalvalet 2021 trädde i kraft den 29 mars. Förhandsröstningen i hemlandet pågår från den 26 maj till den 8 juni och utomlands från den 2 juni till den 5 juni 2021.

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 75 länder. Det finns totalt 106 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under perioden för förhandsröstningen.

Vid kommunalval är din rösträtt bunden till den kommun där du är bosatt. Därför är finländare som är permanent bosatta utomlands inte röstberättigade i kommunalvalet.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi publiceras en lista över alla röstningsställen(Länk till en annan webbplats.) och deras öppettider.

Vid kommunalval kan man också rösta genom brevröstning. Det är justitieministeriet som ansvarar för brevröstningen. Beställ brevröstningsmaterialet också om du planerar att rösta utomlands under förhandsröstningsdagarna. Till länder där posten tillfälligt inte fungerar på grund av coronaläget kan brevröstningsmaterialet sändas med ett kommersiellt kurirföretag på justitieministeriets bekostnad.

Om du beställde brevröstningsmaterial innan valdagen flyttades behöver du inte beställa det på nytt, samma material duger också vid kommunalvalet den 13 juni.

På grund av coronapandemin kan det hända att förhandsröstningen inte kan ordnas på det anmälda röstningsstället, om landets myndigheter inför nya restriktioner på kort varsel. Du hittar datum, anvisningar och material om brevröstning på webbplatsen vaalit.fi(Länk till en annan webbplats.).

 

Förhandsröstning i  Genève, Schweiz:

Finlands ständiga representation

Avenue de France 23

1202 Geneve (4:e våningen)

Tel. +41 (0)22 919 4242

Öppna:

Onsdag 02.06. - Fredag 04.06.2021 klo 15.00-18.00 ja Lördag 05.06.2021 klo 10.00-14.00