Finland gör mest gott i världen

Pressmeddelande, 23.1.2019

Finland gör mest gott i världen

Finland placerar sig först i rankningen The Good Country Index som publicerades den 23 januari. Enligt undersökningen gör Finland mest gott för mänskligheten och belastar jorden minst i proportion till sin storlek.

The Good Country Index(Länk till en annan webbplats.) publiceras nu för fjärde gången och rankar 153 stater enligt deras sammanlagda inverkan på jordklotet. I den senaste undersökningen steg Finland från fjärde plats till första plats. De andra länderna i toppen är Irland, Sverige, Tyskland och Danmark.

Utrikesminister Timo Soini får ta emot erkännandet under Världsekonomiskt forum i Davos den 23 januari 2019.

”Det här är ett fint erkännande. Finland är ett bra och stabilt land som har förtroende på internationella arenor. Det är ett resultat av målmedvetet arbete och jag ser det själv i mitt arbete så gott som dagligen. Detta erkännande har en positiv inverkan på Finlands interna debatt och atmosfär. En liten stund får vi vara stolta och sedan fortsätter vi sträva vidare för att bli ännu bättre”, kommenterade utrikesminister Soini resultatet.

Video med minister Soinis kommentar från Davos publiceras på um.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

The Good Country Index baserar sig på 35 mätare som byggts upp utifrån FN:s och andra internationella organisationers data. Mätarna ger en ”balansräkning” för varje stat som talar om ifall staten belastar mänskligheter eller skapar gott för det gemensamma bästa.

Finland klarar sig bäst i mätningarna av export av vetenskapliga publikationer, antalet patent, fri rörlighet, pressfrihet, cybersäkerhet, flyktingar till följd av egna konflikter, iakttagande av miljöavtal, frihandel, direkta investeringar i utlandet och livsmedelsbistånd. Mer ingående uppgifter om Finlands placering på de olika mätarna finns på webbplatsen för The Good Country Index(Länk till en annan webbplats.).

Indexet består av 35 mätare som indelats i sju kategorier: vetenskap och teknik, kultur, internationell fred och säkerhet, världsordning, planeten och klimatet, välstånd och jämlikhet samt hälsa och välbefinnande. Mätningsresultaten relateras till statens bruttonationalprodukt och därefter får staterna i varje kategori ett värde i förhållande till andra stater.

The Good Country Index lanserades år 2014 i en TED Talk-föreläsning(Länk till en annan webbplats.). Föreläsningen har över 5,5 miljoner visningar på webben och har röstats fram som den 5:e mest inspirerande TED Talk-föreläsningen. Simon Anholt som skapat och genomfört undersökningen är också känd för begreppet landvarumärke (nation brand).

Simon Anholt besöker Finland i februari då han talar vid ett evenemang som ordnas av utrikesministeriet och Helsingfors universitet. Allmänheten har fritt inträde till evenemanget som äger rum den 7 februari i Helsingfors universitets Tankehörna.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558, och Simon Anholt, The Good Country Index, [email protected].

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].

Länkar:

The Good Country Index: www.goodcountryindex.org(Länk till en annan webbplats.)

Intervju med Simon Anholt på webbplatsen ThisisFINLAND: https://finland.fi/life-society/goodcountryindex2018/(Länk till en annan webbplats.)

The Good Country Index, TED Talk: https://www.ted.com/talks/simon_anholt_which_country_does_the_most_good_for_the_world(Länk till en annan webbplats.)