Presidentvalet 2018

I Schweiz är det möjligt att rösta i presidentvalet 2018 enligt följande: i det första valet den 17-20 januari och i det eventuella andra valet den 31 januari - 3 februari 2018.

Bern

Finlands ambassad

Weltpoststrasse 4, 3000 Bern 15
Tel. +41 31 350 41 00
Öppet: Kl:
ons 17.01. - fre 19.01.2018 13:00 - 20:00
lö 20.01.2018 10:00 - 16:00
Det andra valet
ons 31.01. - fre 02.02.2018 13:00 - 20:00
lö 03.02.2018 10:00 - 16:00

Genève

Finlands ständiga representation

Avenue de France 23 4. krs, 1202 Genève
Tel. +41 22 919 4242
Öppet: Kl:
ons 17.01. - fre 19.01.2018 12:00 - 20:00
lö 20.01.2018 10:00 - 17:00
Det andra valet
ons 31.01. - fre 02.02.2018 12:00 - 20:00
lö 03.02.2018 10:00 - 17:00

Zürich

Finlands honorära generalkonsulat

Dufourstrasse 128, 8008 Zürich
Tel. +41 44 350 2566
Öppet: Kl:
ons 17.01. - fre 19.01.2018 12:00 - 20:00
lö 20.01.2018 10:00 - 17:00
Det andra valet
ons 31.01. - fre 02.02.2018 12:00 - 20:00
 lö 03.02.2018 10:00 - 17:00

Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands. Finlands beskickningar och deras verksamhetsställen utgör förhandsröstningsställen. Det finns 242 röstningsställen i sammanlagt 89 olika stater.

Presidentvalet förrättas i Finland söndagen den 28 januari. Röstberättigade är de finska medborgare som har fyllt 18 år.

Vid röstningsstället ska pass eller annat officiellt identitetsbevis visas upp. Det lönar sig att ta med meddelandet om rösträtt, men det går också att rösta utan det.

Om någon av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna redan vid det första valet, blir han eller hon vald till president. Om så inte sker, ska ett andra val förrättas den 11 februari mellan de två kandidater som fått flest röster.

Ytterligare information: