Ulkoministeriön esitys suoritteiden maksuista lausuntokierrokselle

Ulkoministeriön ehdotukseen voi antaa lausunnon osoitteessa lausuntopalvelu.fi 8. elokuuta 2023 asti.

Ulkoministeriö ehdottaa uutta asetusta ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista. Uusi maksuasetus tulisi voimaan 1. syyskuuta 2023.

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen tiettyihin suoritteiden maksuihin ehdotetaan korotuksia. Suoritteiden maksut asetettaisiin vastamaan niiden omakustannushintaa. Asetusehdotuksen sisältö ja tekstiosa vastaavat valtaosin voimassaolevaa vuoden 2023 koskevaa asetusta.

Maksujen tarkistukset perustuvat valtion maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen ja suoritteista laadittuun kustannusvastaavuuslaskentaan sekä kustannustason nousuun.

Lisätietoja