Ulkoministeriö kilpailuttaa ulkoistetut maahantulohakemusten vastaanottopalvelunsa

Kilpailumenettelyn osallistumispyyntö, yhteystiedot ja vastausohjeet on julkaistu palveluntarjoajille julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Vastauksia palveluntarjoajilta odotetaan 2. toukokuuta 2024 mennessä.

Ulkoministeriö käyttää ulkoista palveluntarjoajaa viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanottopalveluissa noin 30 maassa, yhteensä lähes sadalla paikkakunnalla. Ulkoisen palveluntarjoajan tehtäviin kuuluu muun muassa hakemusten vastaanotto sekä biometriatietojen ja hakemusmaksujen kerääminen ja toimittaminen edelleen edustustolle.

Kilpailumenettelyn osallistumispyyntö, yhteystiedot ja vastausohjeet (HILMA-palvelu)(Linkki toiselle web-sivustolle.).