Tehokkaampi ja vaikuttavampi WMO

Tehokkaampi ja vaikuttavampi WMO

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas uudistaa järjestön toimintaa määrätietoisesti. Tavoitteena on aiempaa avoimempi ja tehokkaampi WMO, joka tuottaa konkreettista hyötyä niin järjestön jäsenmaille kuin koko planeetalle.

Kuva: Malachy Harty

Petteri Taalas valittiin toistamiseen Maailman ilmatieteen järjestön johtoon WMO:n yleiskokouksessa Genevessä kesäkuun puolivälissä. Yksimielinen valinta kertoo vahvasta luottamuksesta ja jäsenvaltioiden tuesta hänen aloittamille reformeille.

Taalas sanoo, että järjestön uudistaminen oli yksi suurimmista tavoitteista, kun hän alun perin päätti lähteä kisaan mukaan. ”Aiemmin meillä oli kahdeksan teknistä komissiota, joista kukin työskenteli suhteellisen kapeissa siiloissa.”

Yleiskokous hyväksyi Taalaksen kahden komission mallin, missä säätä, ilmastoa, vesivaroja, valtameriä ja ilmakehän kemiallista käyttäytymistä käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja alan palveluja ns. multi-hazard-periaatteella.

”Olemme juuri perustaneet WMO:hon kaksi uutta tiede-elintä, joiden tehtävänä on kehittää tarjoamiamme sää-, vesi- ja ilmastopalveluitamme uusimpien tieteellisten tulosten pohjalta ja innovoida uusia toimintatatapoja.”

Lisäksi WMO haluaa tehdä entistä läheisempää yhteistyötä maailman johtavien tutkijoiden ja tiedeyhteisöjen kanssa. Samoin tavoitteena on kytkeä YK:n järjestöt (mm. WHO, FAO, ICAO, IMO, UNEP ja UNESCO) tiiviimmin toimintaan mukaan.

Yksityissektori mukaan hankkeisiin

WMO:n käytännön työ tehdään jäsenmaissa kansallisten ilmatieteiden laitosten, yliopistojen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. ”WMO:n tehtävänä on työn tuloksellisuuden varmistaminen ja koordinointi. Verkostoomme kuuluu yli 200 000 henkilöä, jotka toteuttavat hankkeitamme globaalisti”, Taalas kertoo.

Hän haluaa avata yhteistyötä myös yksityisen sektorin suuntaan osana WMO:n uudistusta. ”Perinteisesti olemme tehneet yhteistyötä pääasiassa laitevalmistajien kanssa, mutta nykyään esimerkiksi digitaalisten palveluiden tuottajat ovat tärkeitä kumppaneita. Myös tekoälyn nopea kehitys ja massadatan (big data) hyödyntäminen avaavat uusia mahdollisuuksia myös WMO:lle.”

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät toimet näkyvät yksityisen sektorin kasvuna.

”USA:ssa yritysten luomat sääalan työpaikat ovat kolminkertaistuneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, kun taas julkisen sektorin työpaikat ovat pysyneet ennallaan. Myös Euroopassa, Japanissa ja Kiinassa toimiala kasvaa, mutta hitaammin”, hän lisää.

Taalas sanoo, että julkisen sektorin tekemistä investoinneista saadaan suurempi hyöty, kun yksityinen sektori kytketään toimintaan mukaan.

”Esimerkiksi Saksan ilmatieteen laitos tekee tiivistä yhteistyötä yksityissektorin kanssa, kuinka uusiutuvista energialähteistä, kuten auringosta, tuulesta ja vesivoimasta sekä fossiilisista energialähteistä ja ydinvoimasta rakentuvaa uutta energiajärjestelmää ajetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.”

”Yksityisen sektori taas haluaa, että julkisista varoista rahoitettu maailman säähavaintojärjestelmä toimii luotettavasti. Tämän kaltaiseen julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön haluan viedä WMO:ta mukaan yhä vahvemmin.”