Suomi on hyväksynyt elohopeasopimuksen

Suomi on hyväksynyt elohopeasopimuksen

Suomi on hyväksynyt elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen. Ratifioimiskirjamme luovutettiin YK:n pääsihteerille New Yorkissa 1.6.2017. Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 18.5. jolloin saavutettiin vaadittu 50 ratifioinnin raja.

Sopimuksen tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä ehkäisemällä elohopeapäästöjä ilmaan, veteen ja maaperään.  Sopimus on maailmanlaajuinen ja se valmisteltiin v. 2009 – 2013 YK:n ympäristöohjelman puitteissa.

Tiedote kokonaisuudessaan on luettavissa ympäristöministeriön(Linkki toiselle verkkosivustolle) verkkosivuilta.