Suomi nousi UN Womenin suurimmaksi rahoittajaksi

Suomi nousi UN Womenin suurimmaksi rahoittajaksi

Suomi lisää rahoitustaan YK:n tasa-arvojärjestölle UN Womenille tänä vuonna kuudella miljoonalla eurolla. Kaikkiaan Suomen yleisrahoitus järjestölle nousee vuonna 2014 noin 20 miljoonaan euroon, mikä tekee Suomesta UN Womenin suurimman yleisrahoittajan. 

Suomen pysyvä edustaja, suurlähettiläs Jarmo Viinanen julkisti lisärahoituksen UN Womenin johtokunnan kokouksessa New Yorkissa kesäkuun 18. päivänä.

Suomen kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa painottuvat naisten asema ja oikeudet. Viinanen korosti puheessaan tasa-arvon ja naisten oikeuksien olevan keskeisimpiä edellytyksiä kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Suomi on ollut vahvasti tukemassa järjestön toimintaa sen käynnistymisestä alkaen, vuodesta 2011.

YK:n jäsenmaiden järjestölle myöntämä yleisrahoitus on lisääntynyt vuosittain, nousten viime vuonna lähes 115 miljoonaan euroon. Lisäpanostuksia silti tarvitaan, jotta UN Women kykenee yhä tehokkaammin edistämään tavoitteitaan.

Naisten aseman ja oikeuksien edistäminen tiivistyy UN Womenin toiminnassa kuuteen tavoitteiseen. Järjestö edistää naisten johtajuutta ja osallistumista päätöksentekoon, parantaa naisten taloudellista asemaa, pyrkii ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, edistää naisten osallistumista rauhan, turvallisuuden ja humanitaaristen asioiden ratkaisemiseen, sekä kannustaa tasa-arvoisempaan päätöksentekoon niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

UN Women
Kuvassa oikealla UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Kuva: Janne Soisalon-Soininen

Viime vuonna UN Womenin panos vaikutti keskeisesti useisiin edistysaskeliin. Muun muassa Brasiliassa yli kuusi miljoonaa kotitaloustyöntekijää sai lain edessä saman aseman kuin muu työväestö. Lisäksi järjestön tuella kaikkiaan 24 valtiossa saatiin sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaantuminen osaksi valtiontalouden suunnittelua.

Järjestö on ollut myös mukana matkapuhelimien käyttöön perustuvassa Safe cities –hankkeessa, jonka avulla on puututtu väkivallantekoihin, sekä torjuttu seksuaalista väkivaltaa kymmenissä kaupungeissa ympäri maailmaa.

UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen puolestapuhuja ja Suomen tärkein kumppani sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Sen tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.