Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee määräaikaista neuvonantajaa vuodelle 2019

Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee määräaikaista neuvonantajaa vuodelle 2019

Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii neuvonantajaa vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.-31.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Paikallisesti palkatun neuvonantajan tehtävänkuva on monipuolinen ja se kattaa aseidenriisunta- ja asevalvonta-asioita, humanitaarisia ja ihmisoikeuskysymyksiä, rauhanrakennusta ja ympäristö- ja ilmastokysymyksiä. Tehtäviin kuuluu näiden aihealueiden seurantaa ja raportointia sekä tarvittavien yhteistyöverkostojen hoitamista. Neuvonantaja toimii Suomen syyskauden 2019 EU-puheenjohtajuuden vahvistuksena edustustossa.

Neuvonantajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä YK- ja/tai EU-järjestelmään sekä erinomaista englannin ja suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi. Tehtävässä toimiminen edellyttää oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä sekä itsenäiseen toimintaan että työskentelyyn osana tiimiä.

Asiantuntija palkataan ns. paikallisesti palkatun työntekijän ehdoin, jolloin työsuhteeseen sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä. Tehtävän palkkaus on 6.000 CHF/kk. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan osoitteeseen [email protected] 15.11.2018 mennessä. Samaan osoitteeseen pyydetään lähettämään myös mahdolliset lisätiedustelut.