Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii korkeakouluharjoittelijoita

Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii YK-tiimeihinsä korkeakouluharjoittelijoita. Tiimit hoitavat ihmisoikeus – ja humanitaarisia asioita sekä asevalvontaan, aseidenriisuntaan ja rauhanvälitykseen liittyviä teemoja. YK-tiimit hoitavat asioita myös YK:n erityisjärjestöissä kuten WHO, IOM, UNEP ja ILC.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm:

  • YK-tiimin virkahenkilöiden avustaminen kokousvalmisteluissa

  • Osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen

  • Avustaminen tilaisuuksien järjestelyissä

  • Avustaminen viestinnän toteutuksessa

Odotamme harjoittelijalta:

  • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan taito on eduksi.

  • Kykyä tuottaa analyyttisia ja tiiviitä raportteja hyvällä suomen kielellä.

  • Kykyä työskennellä itsenäisesti.

  • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe) sekä sosiaalisen median käyttötaitoja.

Ennen harjoittelusopimuksen allekirjoitusta, harjoittelijaehdokkaista teetetään henkilöturvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on kolme kuukautta. Ensimmäiset ihmisoikeusneuvosto-tiimin harjoittelujaksot tulisi aloittaa jo tammikuun puolivälissä ja helmikuun alussa.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka 1331,00 euroa/kk (Kela vahvistanut vuodelle 2023: Vuodelle 2024 KELA vahvistaa uuden summan.)

Harjoittelijoiden määrä: Keväälle 2024: 3-4

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoitteluun valitulla tulee olla oman yliopistonsa myöntämä vähintään kahden kuukauden harjoittelutuki (min. 1680€). Stipendit ja apurahat hyväksytään oppilaitoksilta ja esimerkiksi säätiöiltä, joiden toimintamuotoihin ja tehtäviin on kirjattu apurahojen (ml. matka-apuraha) myöntö opiskelijoille työharjoitteluun. Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan (matkavakuutus on suositeltava). Edustustolla ei ole tarjota harjoittelijalle asuntoa, mutta avustamme tarvittaessa asunnon etsimisessä. Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään määräaikaan mennessä. Hakemukseen toivotaan mainintaa, milloin hakija voisi aloittaa harjoittelujakson. Haku päättyy 20.9.