Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii kauppatiiminsä korkeakouluharjoittelijoita

Tiimi hoitaa kauppa- ja talouspolitiikan, teknologian, kaupan ja kehityksen sekä työelämän teemoja kansainvälisissä järjestöissä, mm. WTO:ssa, WIPO:ssa, ITU:ssa, UNCTADissa, UNECEssa ja ILO:ssa.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm:

Kauppatiimin, ja tarpeen vaatiessa muiden edustuston tiimien, virkahenkilöiden avustaminen kokousvalmisteluissa

Osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen

Avustaminen tilaisuuksien järjestelyissä

Viestinnässä avustaminen

Odotamme harjoittelijalta:

Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan taito on eduksi.

Kykyä tuottaa analyyttisia ja tiiviitä raportteja hyvällä suomen kielellä

Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe) sekä hyvää some-alustojen käytön osaamista

Oma-aloitteisuutta ja valmiutta tarttua erilaisiin tehtäviin, myös tiukalla aikataululla

Ennen harjoittelusopimuksen allekirjoitusta, harjoittelijaehdokkaista teetetään henkilöturvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on kolme kuukautta. Ensimmäinen harjoittelujakso voisi alkaa jo maaliskuussa.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka 1283,00 euroa/kk (Kela vahvistanut vuodelle 2022)

Harjoittelijoiden määrä: alkuvuodelle n. 1-2

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoitteluun valitulla tulee olla oman yliopistonsa myöntämä vähintään kahden kuukauden harjoittelutuki (min. 1680€). Stipendit ja apurahat hyväksytään oppilaitoksilta ja esimerkiksi säätiöiltä, joiden toimintamuotoihin ja tehtäviin on kirjattu apurahojen (ml. matka-apuraha) myöntö opiskelijoille työharjoitteluun. Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan (matkavakuutus on suositeltava). Edustustolla ei ole tarjota harjoittelijalle asuntoa, mutta avustamme tarvittaessa asunnon etsimisessä. Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään määräaikaan mennessä. Hakemukseen toivotaan mainintaa, milloin hakija voisi aloittaa harjoittelujakson.

 

Yhteydenotot: tiina.sorsimo (at) formin.fi, hakuaika päättyy 11.12.2022