Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee palvelukseensa määräaikaista YK-sektorin assistenttia

Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee palvelukseensa määräaikaista YK-sektorin assistenttia 1.6.2021-31.5.2023 väliseksi ajaksi tai sopimuksen mukaan.

Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee palvelukseensa määräaikaista assistenttia 1.6.2021-31.5.2023 väliseksi ajaksi tai sopimuksen mukaan.

Assistentti toimii osana edustuston hallintotiimiä. Keskeiset tehtävät ovat:

- YK-sektorin assistentin tehtävät, erityisesti ihmisoikeus-, humanitaarisissa ja kv. terveyskysymyksissä,

- erilaisiin tilaisuuksiin liittyvät järjestelyt

- virkamiesten avustaminen matka-, tapaamis- ja kokousjärjestelyissä

- muut esimiehen määräämät avustavat tehtävät edustustossa

Edustuston työkieliä ovat suomi, englanti ja ranska. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen, englannin ja ranskan kielen taitoa. Kokemus ulkoasiainhallinnosta tai YK-järjestöistä on eduksi. Odotamme oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä sopivaa pohjakoulutusta (esim. tradenomi, HSO). Työssä tarvitaan Windows käyttöjärjestelmän ja MS-ohjelmien osaamista.

Assistentti palkataan ns. paikallisesti palkatun työntekijän ehdoin, jolloin työsuhteeseen sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan osoitteeseen [email protected]fi viimeistään 7.5.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa assistentti Katriina Mattila ([email protected]) ja työsuhteen ehdoista hallintovastaava Hanna Kerttula ([email protected]).