Suomen ja Saksan tukema asumistasoon liittyvä sivutapahtuma ihmisoikeusneuvoston yhteydessä

Suomen ja Saksan tukema asumistasoon liittyvä sivutapahtuma ihmisoikeusneuvoston yhteydessä

Suomi ja Saksa järjestivät ihmisoikeusneuvoston 28 istunnon yhteydessä riittävää asumistasoa tukevan sivutapahtuman. Tilaisuus tarjosi YK:n riittävän asumistason raportoijalle Leilani Farhalle tilaisuuden esitellä tuoretta raporttiaan paikallistason toimijoiden roolista asumispolitiikan toimeenpanijoina. Kunnallis- ja maakuntatason viranomaisilla on keskeinen rooli niin maankäyttöön, asuntorakentamiseen kuin kunnallistekniikkaan liittyvissä kysymyksissä, mutta nämä tahot tulevat sattumanvaraisemmin konsultoiduiksi YK:n viitekehyksessä, joissa valtiot ja tätä kautta keskushallinnot ovat keskeisessä roolissa.

Tilaisuudessa kuultiin kansalaisyhteiskunnan ratkaisuesityksiä kansainvälisen asuntopulan ratkaisemiseksi ja erityisesti eteläisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan ratkaisuesitykset vaikuttamispolitiikan tehostamiseksi tarjosivat mallia kopiotavaksi laajemminkin. Asumistasoon liittyvät ongelmat ovat globaaleja, mutta parhaimmat ratkaisumallit löytyvät juuri paikallistasolta. Etelä-Afrikassa slummeihin kohdistuva paikallisviranomaisten häätöpolitiikka on kansainvälisen huomion kautta muuttunut yhteistyöhakuisemmaksi ja asunto-ongelman ratkaisuun keskittyväksi. Etelä-Amerikan tietyissä valtioissa on keskitytty kunnallisen ja valtiollisen asumispolitiikan yhdistämiseen ratkaisukeskeisesti esim. Brasiliassa tukien minha casa, minha vida-ohjelmaa, jossa valtio takaa osavaltiotasolle subventoitua asuntorakentamista.

Erityisraportoijan työ jatkuu ja Suomi jatkaa hänen työnsä aktiivista tukemista. Suomen pysyvän edustajan sijainen Renne Klinge avasi tilaisuuden yhdessä Saksan edustajan kanssa.