Suomen ihmisoikeustilanteen tarkastelu päätökseen YK:ssa

Suomen ihmisoikeustilanteen tarkastelu saatiin päätökseen YK:ssa

Suomen kansallisen ihmisoikeustilanteen tarkastelu YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (Universal Periodic Review, UPR) saatiin päätökseen, kun neuvoston täysistunto hyväksyi UPR-työryhmän raportin Suomen tarkastelusta 21. istunnossaan Genevessä 19.9.2012.

Raportin hyväksynnän yhteydessä käytiin tunnin mittainen vuoropuhelu, jossa myös kansalaisyhteiskunnan edustajat saattoivat käyttää puheenvuoron tai lähettää videoviestin. Suomen omassa avauspuheenvuorossa pysyvä edustaja Päivi Kairamo kiitti kaikkia Suomen tarkasteluun osallistuneita valtioita ja painotti myös kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän keskustelun merkitystä. Kairamo totesi Suomen pitävän UPR-mekanismia tärkeänä ja rakentavana kansainvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun välineenä. Valtioiden välinen vertaistarkastelu on myös vertaisoppimista ihmisoikeuksien toteuttamisen edistämiseksi.

Vuoropuhelu on tallennettu verkkoon osoitteessa:
http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/c/universal-periodic-review.html.

Ulkoasiainministeriö toimitti elokuussa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle (OHCHR) Suomen kirjallisen vastauksen Suomelle annetuista suosituksista ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi. Vastauksessa ilmoitettiin Suomen kannat niihin suosituksiin, jotka Suomi otti toukokuun UPR-tarkastelussa tutkittaviksi. Kaikkiaan Suomi hyväksyi annetuista 78 UPR-suosituksesta kokonaan 71 suositusta ja osittain neljä.

Ihmisoikeusneuvoston saatettua Suomen tarkastelun päätökseen siirtyy huomio suositusten kansalliseen täytäntöönpanoon. Tarkastelun yhteydessä Suomi sitoutui toimittamaan suositusten täytäntöönpanosta vapaaehtoisen välikausiraportin vuonna 2014. Suomen seuraava UPR-tarkastelu järjestetään noin neljän vuoden kuluttua.

Suomen puheenvuoro Statement (3 s.)

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, sähköposti krista.oinonen(at)formin.fi


Yksikönpäällikkö Erik Lundberg, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, sähköposti erik.lundberg(at)formin.fi