Joustavuutta ja avointa mieltä

Joustavuutta ja avointa mieltä

Johanna Mantere kirjoittaa, kuinka harjoittelu Geneven hektisellä humanitaarisella sektorilla sujuu menestyksekkäästi.

Olen Johanna Mantere. Opiskelen kansainvälistä oikeutta Åbo Akademissa ja olen humanitaaristen asioiden harjoittelijana Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä YK-sektorilla.

Miltä päiväni näyttää? Tehtäviini kuuluu pääsääntöisesti kokouksiin, perehdytystilaisuuksiin ja paneelikeskusteluihin osallistuminen ja niistä raportoiminen. Raportoinnin ja seuraamisen lisäksi teen paljon taustatyötä, jotta laajojen asiakokonaisuuksien hahmottaminen olisi helpompaa. Harjoitteluni aikana ajankohtaisia aihealueita ovat olleet pakolais- ja siirtolaiskysymykset, humanitaarinen apu ja sen saavutettavuus sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kehitys. Harjoittelijana joustavuus ja avoin mieli ovat avainasemassa, aamulla toimistolle astuttaessa ei välttämättä tiedä mistä pöydistä itsensä löytää päivän aikana.

Parasta työssäni on ollut saada mahdollisuus ymmärtää, miten YK toimii järjestönä ja kuinka eri toimijat tuovat panoksensa YK:n tietoisuuteen. On ollut avartavaa päästä kuulemaan eri organisaatioiden alan huippuja mitä mielenkiintoisimmista ja sykähdyttävimmistä aiheista.  Joka päivä on erilainen ja koen saavani niin uusia työkaluja kuin substanssiosaamista päivittäin. Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksistani oli, kun sain mahdollisuuden seurata Suomen fasilitoimaa päätöslauselmaprosessia. Neuvotteluiden aikana istuuduin "kuumapenkkiin" ja kirjoitin jäsenmaiden sanelemat ehdotukset itse resoluutioon, tämä kokemus jää varmasti mieleeni!

Suosittelen lämmöllä Suomen pysyvää edustustoa Genevessä harjoittelupaikkana henkilölle, jota kiinnostaa YK-sektori ja joka janoaa uusia haasteita. Syntyikö sinulle mietteitä, joihin haluaisit vastauksen? Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin, minut tavoittaa sähköpostiosoitteesta: johanna.mantere(at)formin.fi.Kuva: Milka Holmberg
Johanna Palais'lla
Johanna Geneven Palais des Nationsin portailla