Dohan kierros vihdoin päätökseen?

Dohan kierros vihdoin päätökseen?

Dohan neuvottelukierroksen onnistunut päättäminen tullien alennuksineen tarjoaisi piristysruiskeen kansainväliselle kaupalle ja Suomen taloudelle, kirjoittaa Juha Niemi Kauppalehdessä.

Kauppalehti 9.2.2015
http://www.kauppalehti.fi/#/uutiset/dohan-kierros-vihdoin-paatokseen/KKsvL2Qi


Toiveet siitä, että monenkeskiset kauppaneuvottelut olisi pitkän tyhjäkäynnin jälkeen saatettavissa päätökseen, ovat varovasti heränneet. Dohan kierroksen onnistunut päättäminen tullien alennuksineen ja muine elementteineen tarjoaisi piristysruiskeen kansainväliselle kaupalle ja Suomen taloudelle.

Ensimmäiset konkreettiset merkit Dohan kierroksen paluusta saatiin WTO:n ministerikokouksessa Balilla joulukuussa 2013. Kokouksen tuloksena syntyi joukko sopimuksia muutamista kierroksen aiheista, mikä todisti, että sopiminen 160:n kehitystasoltaan hyvin erilaisen jäsenen välillä on sittenkin mahdollista. Usko tähän oli vuosien kuluessa ehtinyt jo pahasti hiipua.

Balin kruununjalokivi oli sopimus kaupan menettelyjen helpottamisesta. OECD:n arvion mukaan tuonti- ja vientimuodollisuuksia virtaviivaistavalla sopimuksella tulee olemaan satoihin miljardeihin yltäviä hyötyvaikutuksia maailmankaupalle, kunhan kaikki WTO:n jäsenet panevat sen lähivuosina toimeen.

Sopimus tarjoaa erinomaisen esimerkin mittakaavahyödyistä, joita osallistujapohjaltaan globaalit järjestelyt voivat tuoda monipolvisten, valtioiden rajat ylittävien tuotanto- ja jakeluketjujen maailmassa. Ja samalla edullisesta taloudellisesta piristysruiskeesta, jonka toimeenpanosta ei koidu suuria kustannuksia.

Balin menestyksen myötä tähtäimeen on otettu jälleen Dohan kierroksen päättäminen. Tehtävä ei ole helppo, siitä todistaa jo pitkä neuvotteluhistoria. Suurimpia haasteita on löytää yhteisymmärrys kunnianhimon tasosta, johon ratkaisut voivat perustua.

Tämä liittyy erityisesti kierroksen ydinaiheisiin, jotka koskevat maataloustukia ja -tulleja sekä teollisuustuotteiden ja palvelujen markkinoillepääsyä. Pääaiheiden välille tulee löytyä tasapaino, josta kaikki tai vähintäänkin merkittävät kansainvälisen kaupan toimijat saavat konkreettista hyvää myönnytystensä vastineeksi.

Urakka on haastava. Se kietoutunee viime kädessä tulleja ja maataloustukia koskeviin kysymyksiin. Kehittyneet maat ovat jo painaneet pääosan tulleistaan hyvin mataliksi sekä muokanneet maataloustukensa suurelta osin kauppaa vääristämättömäksi ja siten vähennyspaineiden ulkopuoliseksi tueksi. Monien kehittyvien maiden halukkuutta leikata tullejaan luonnehtii vastaavasti rajallisuus, ja osalla niistä on vaurastumisen myötä rahaa ja paineita lisätä tukea omalle maataloudelleen.

Ympyrän neliöiminen kaikille sopivalla tavalla vaatii luovuutta.

Palvelut ja ydinaiheiden ulkopuoliset teemat ovat lankaa, jolla maatalouden ja teollisuustuotteiden välisiä aukkoja pitäisi olla mahdollista kursia kiinni. Neuvottelut valtiontukien ja tasoitustullien käyttöä koskevista säännöistä, maantieteellisistä merkinnöistä sekä muista teemoista tullevat näyttelemään tärkeää osaa tasapainon hakemisessa. Samaan sarjaan kuuluvat myös köyhimpien maiden etuuskohtelua ja muita kehitysmaille annettavia joustoja koskevat kysymykset.

Alkanut vuosi näyttää, ovatko haasteet ratkaistavissa. Osviittaa saadaan jo suhteellisen pian, sillä heinäkuuhun 2015 mennessä tulisi syntyä selkeä työohjelma ohjaamaan neuvottelut päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Edellytykset onnistumiselle paranevat, mikäli osapuolet sitoutuvat kohtuullisuuteen tulosodotuksissaan. Realismin luulisi olevan itsestäänselvyys pöydissä, joissa kohtaavat talouksista kehittyneimmät, vähiten kehittyneet ja kaikki siltä väliltä. Koska näin ei ole ollut, vuonna 2001 alkanut Dohan kierros on edelleen käsissämme.

Balilla syntyi uutta, viime vuosina kortilla ollutta liikevoimaa. Sitä tuottavat myös suuret vapaakauppahankkeet Atlantin ja Tyynen meren alueilla. Ne täydentävät monenkeskisiä neuvotteluja ja luovat paineita tuloksiin niissä. Balin ansiosta EU:lla ja muilla WTO-jäsenillä on ainutlaatuinen tilaisuus saattaa "parasta ennen" päivämääränsä jo aikoja ohittanut Dohan kierros päätökseen.

Onnistuminen tarjoaisi maailmantaloudelle piristysruiskeen. Samalla se vahvistaisi kaikille yhteisten kaupan sääntöjen perustaa ja mahdollistaisi siirtymisen uusien, yhä enemmän kauppaan vaikuttavien teemojen, kuten tullien ulkopuolisten kaupanesteiden syvällisempään käsittelyyn myös monenkeskisesti. Tästä hyötyisivät kaikki. Tilaisuus on harvinainen, sitä ei tule hukata.

Juha Niemi
ministerineuvos
Suomen Pysyvä WTO-Edustusto
Geneve