Avoin harjoittelupaikka: YK-tiimit, Geneven pysyvä edustusto (3 harjoittelupaikkaa)

Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii YK-tiimeihinsä korkeakouluharjoittelijoita, avoinna on kolme harjoittelupaikkaa syksylle 2024. Suomen pysyvä edustusto Genevessä on yksi Suomen suurimpia diplomaattisia edustustoja maailmalla. Henkilökunta työskentelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

YK-tiimit hoitavat ihmisoikeus – ja humanitaarisia asioita sekä asevalvontaan, aseidenriisuntaan ja rauhanvälitykseen liittyviä teemoja. YK-tiimit hoitavat asioita myös YK:n erityisjärjestöissä kuten WHO, IOM, UNEP ja ILC.

Suomen pysyvään edustustoon Genevessä haetaan kolmea korkeakouluharjoittelijaa, kolmeksi kuukaudeksi mielenkiintoiseen ja dynaamiseen toimintaympäristöön syksyllä 2024.  Harjoittelu on todellinen näköalapaikka edustuston, ulkoasiainhallinnon ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan Genevessä.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm:

  • YK-tiimin virkahenkilöiden avustaminen kokousvalmisteluissa

  • Osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen

  • Avustaminen tilaisuuksien järjestelyissä

  • Avustaminen viestinnän toteutuksessa

Odotamme harjoittelijalta:

  • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan taito on eduksi.

  • Kykyä tuottaa analyyttisia ja tiiviitä raportteja hyvällä suomen kielellä.

  • Kykyä työskennellä itsenäisesti.

  • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe)

  • Sosiaalisen median käyttötaitoja

Ennen harjoittelusopimuksen allekirjoitusta, harjoittelijaehdokkaista teetetään henkilöturvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on kolme kuukautta. 

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka 1399,00 euroa/kk 

Harjoittelijoiden määrä: Syksylle 2024: kolme harjoittelijaa

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoitteluun valitulla tulee olla oman yliopistonsa myöntämä vähintään kahden kuukauden harjoittelutuki (min. 1680€). Stipendit ja apurahat hyväksytään oppilaitoksilta ja esimerkiksi säätiöiltä, joiden toimintamuotoihin ja tehtäviin on kirjattu apurahojen (ml. matka-apuraha) myöntö opiskelijoille työharjoitteluun. Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan (matkavakuutus on suositeltava). Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään määräaikaan mennessä. Hakemukseen toivotaan mainintaa, milloin hakija voisi aloittaa harjoittelujakson.

Hakuaika päättyy 7.4.2024.  Haku Jobteaserin kautta tai sähköpostitse sanomat.gen at gov.fi otsikoiden Korkeakouluharjoittelija, YK-tiimit.