Avoimet harjoittelupaikat; YK-tiimit ja kauppatiimi, Suomen pysyvä edustusto Geneve

Oletko kiinnostunut harjoittelusta kansainvälisessä Genevessä? Suomen pysyvä edustusto hakee harjoittelijoita YK- ja kauppatiimiin syksylle 2023. Lue lisää alta ja hae Jobteaserin kautta tai sähköpostitse sanomat.gen @ formin.fi viimeistään 9.5.2023.

Kauppatiimi:

Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii kauppatiiminsä korkeakouluharjoittelijoita. Tiimi hoitaa kauppa- ja talouspolitiikan, teknologian, kaupan ja kehityksen sekä työelämän teemoja kansainvälisissä järjestöissä, mm. WTO:ssa, WIPO:ssa, ITU:ssa, UNCTADissa, UNECEssa ja ILO:ssa.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm:

 • Kauppatiimin, ja tarpeen vaatiessa muiden edustuston tiimien, virkahenkilöiden avustaminen kokousvalmisteluissa
 • Osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen
 • Avustaminen tilaisuuksien järjestelyissä
 • Viestinnässä avustaminen

Odotamme harjoittelijalta:

 • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan taito on eduksi.
 • Kykyä tuottaa analyyttisia ja tiiviitä raportteja hyvällä suomen kielellä
 • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe) sekä hyvää some-alustojen käytön osaamista
 • Oma-aloitteisuutta ja valmiutta tarttua erilaisiin tehtäviin, myös tiukalla aikataululla

Ennen harjoittelusopimuksen allekirjoitusta, harjoittelijaehdokkaista teetetään henkilöturvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on kolme kuukautta.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka 1331,00 euroa/kk (Kela vahvistanut vuodelle 2023)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoitteluun valitulla tulee olla oman yliopistonsa myöntämä vähintään kahden kuukauden harjoittelutuki (min. 1680€). Stipendit ja apurahat hyväksytään oppilaitoksilta ja esimerkiksi säätiöiltä, joiden toimintamuotoihin ja tehtäviin on kirjattu apurahojen (ml. matka-apuraha) myöntö opiskelijoille työharjoitteluun. Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan (matkavakuutus on suositeltava). Edustustolla ei ole tarjota harjoittelijalle asuntoa, mutta avustamme tarvittaessa asunnon etsimisessä. Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään määräaikaan mennessä.

Yhteyshenkilö Tiina Sorsimo tiina.sorsimo @ formin.fi

YK-tiimit:

Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii YK-tiimeihinsä korkeakouluharjoittelijoita. Tiimit hoitavat ihmisoikeus – ja humanitaarisia asioita sekä asevalvontaan, aseidenriisuntaan ja rauhanvälitykseen liittyviä teemoja. YK-tiimit hoitavat asioita myös YK:n erityisjärjestöissä kuten WHO, IOM, UNEP ja ILC.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm:

 • YK-tiimin virkahenkilöiden avustaminen kokousvalmisteluissa
 • Osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen
 • Avustaminen tilaisuuksien järjestelyissä
 • Avustaminen viestinnän toteutuksessa

Odotamme harjoittelijalta:

 • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan taito on eduksi.
 • Kykyä tuottaa analyyttisia ja tiiviitä raportteja hyvällä suomen kielellä.
 • Kykyä työskennellä itsenäisesti.
 • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe) sekä sosiaalisen median käyttötaitoja.

Ennen harjoittelusopimuksen allekirjoitusta, harjoittelijaehdokkaista teetetään henkilöturvallisuusselvitys.

Palkka 1331 € kuukaudessa. Edellyttää yliopiston harjoittelutukea vähintään 1680 €.

Yhteyshenkilö: Tiina Sorsimo tiina.sorsimo @ formin.fi